Πρόσκληση για τη συνεδρίαση του Δ.Σ. της Κοινοφελούς Επιχείρησης του Δήμου Αλεξάνδρειας στις 20 Δεκεμβρίου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 της αριθ. 43254/31-07-2007 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ Β1492/17-08-2007), σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αλεξάνδρειας, που θα πραγματοποιηθεί στις 20 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ημέρα ΤΡΙΤΗ και ΩΡΑ 14.30 στα γραφεία της επιχείρησης <Δημοτικό Κολυμβητήριο>, για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των παρακάτω θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

 1. α)Υλοποίηση Γενικών και Ειδικών Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους και

β) Πρόσληψη Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής

 1. Τροποποίηση του προϋπολογισμού της Κ.Ε.Δ.Α. οικονομικού έτους 2011

 2. Έγκριση δαπανών μηνός Νοεμβρίου 2011.

  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

   

  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

  ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

   

Κοινοποίηση

Μέγεθος γραμματοσειράς