Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 18/12

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Καλείσθε να προσέλθετε στη δημόσια τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 18η του μηνός Δεκεμβρίου έτους 2011, ημέρα Κυριακή και ώρα 11:30 π.μ. για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87).

  1. Σύνταξη σχεδίου προϋπολογισμού του Δήμου Αλεξάνδρειας, έτους 2012.

  2. Σύνταξη σχεδίου Ετησίου Προγράμματος Δράσης , έτους 2012.

    Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής


    Φώτιος
    Δημητριάδης

 

 

Πληροφορίες: Λάχανη Όλγα, Τηλ. 2333350111, email: laxani@alexandria.gr 

Κοινοποίηση

Μέγεθος γραμματοσειράς