Δευτέρα 19 Νοεμβρίου: Συνεδριάζει το Δ.Σ. του Οργανισμού Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής Μέριμνας Δήμου Αλεξάνδρειας (14:00)

 
 
 
 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 155-162, 234 και 240 του Ν.3463/2006 σε συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων 67, 266 και 267 του Ν. 3852/2010, σας καλούμε να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Νομικού Προσώπου(Πλατεία Σιδηροδρομικού Σταθμού) σε τακτική  συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής Μέριμνας Δήμου Αλεξάνδρειας που θα γίνει την  19η  Νοεμβρίου 2018  ημέρα Δευτέρα και  ώρα 14.00  με τα κάτωθι θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. “ Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής  της παροχής εργασίας με τίτλο: ¨Συντήρηση και επισκευή κλιματιστικών μηχανοκίνητων¨ στο Νομικό Πρόσωπο” 
 
2. “ Λήψη απόφασης για ανάκληση της αριθ, 122/2018 Απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου και έγκριση εκ νέου ή μη του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής  που αφορά την υπηρεσία με τίτλο:¨Έξοδα ταχυμεταφοράς επιστολών του Νομικού Προσώπου(courier)”
 
3. “ Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής  που αφορά την υπηρεσία με τίτλο: ¨Έξοδα ταχυμεταφοράς επιστολών του Νομικού Προσώπου¨(courier)”
 
4. “ Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής  που αφορά την υπηρεσία με τίτλο:¨Παροχή λογιστικών υπηρεσιών στο Νομικό Πρόσωπ﨔
 
5. “ Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής  που αφορά την υπηρεσία με τίτλο:¨Ιατρική παρακολούθηση της υγείας των βρεφών -νηπίων που φιλοξενούνται στους Παιδικούς-Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του Νομικού Προσώπου¨”
 
6. “ Λήψη απόφασης για  ορισμό δικηγόρου για παράσταση ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Βέροιας(αφορά υπόθεση των κ. Κωστοπούλου Αικατερίνης του Νικολάου…….κ. Παπά Ελένης-Μαρίας του Ανδρέα)”  
7.  “ Λήψη απόφασης για α) παροχή γνωμοδότησης δικηγόρου επί της αριθ. 43/2018 απόφασής του Ειρηνοδικείου Αλεξάνδρειας( αφορά υπόθεση των κ. Ζερζελίδου Ευθυμίας του Οδυσσέα…….  κ. Καλπακίδου Χρυσούλας του Ηλία ) και β) ορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου.” 
 
8. “ Λήψη απόφασης για διαγραφή νηπίων από τους Βρεφονηπιακούς και Παιδικούς Σταθμούς του Νομικού Προσώπου”
Ο

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 
 
ΠΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Κοινοποίηση

Μέγεθος γραμματοσειράς