Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Τετάρτη 19 Απριλίου η επόμενη συνεδρίαση της Οικ. επιτροπής του Δήμου Αλεξάνδρειας (13:00)

 
 
 
 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 19η του μηνός Απριλίου του έτους 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87)
1.Λήψη απόφασης για α) την έγκριση της διενέργειας προμήθειας με συνοπτικό διαγωνισμό β)των τεχνικών προδιαγραφών γ) τη διάθεση της πίστωσης  και δ)τον καθορισμό των όρων της διακηρυξης για την προμήθεια με τίτλο : «Προμήθεια ανταλλακτικών άρδευσης και ανταλλακτικών μηχανημάτων συστημάτων άρδευσης»
2.Λήψη απόφασης υποβολής τεκμηριωμένου για την προμήθεια με τίτλο: « Προμήθεια υλικών συντήρησης και επισκευής κτιρίων και λοιπών εγκαταστάσεων –Προμήθεια υδραυλικών»
3.Λήψη απόφασης για τη διάθεση πίστωσης για τη δαπάνη της παροχής υπηρεσίας με τίτλο: «Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων (συντήρηση και επισκευή οχημάτων καθαριότητας (απορριμματοφόρα) του Δήμου Αλεξάνδρειας»
4.Λήψη απόφασης για τη διάθεση πίστωσης για τη δαπάνη της προμήθειας με τίτλο : «Προμήθεια υγρών καυσίμων»
5. Υποβολή τεκμηριωμένου αιτήματος, προς την Προϊσταμένη Οικονομικών Υπηρεσιών περί ορισμού ή μη νομικού, για παροχή γνωμοδότησης επί της εκκαθάρισης της Δημοτικής Επιχείρησης Κατασκευής Τεχνικών Έργων Πλατέος (Δ.Ε.ΚΑ.Τ.Ε.- Πλατέος).
                                                                                                     
 
Ο

Πρόεδρος της Οικονομικής ΕπιτροπήςΠαναγιώτης Γκυρίνης
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Κοινοποίηση