Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Πρόσκληση για τη συνεδρίαση της Οικ. Επιτροπής του Δήμου Αλεξάνδρειας την Πέμπτη, 19 Οκτωβρίου (13:00)

 
 
 
 
 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
 
Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 19η του μηνός  Οκτωβρίου του έτους 2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87).
 
1. Έγκριση ή μη του 2ου πρακτικού (αρ.πρωτ.28331/10.10.2017) της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού και αξιολόγησης αποτελεσμάτων δημοσιών συμβάσεων (προμηθειών και υπηρεσιών) για την προμήθεια με τίτλο <<ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ>>.
2. Έγκριση ή μη του 1ου πρακτικού (αρ.πρωτ.28562/11.10.2017) της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού και αξιολόγησης αποτελεσμάτων δημοσιών συμβάσεων (προμηθειών και υπηρεσιών) για την προμήθεια με τίτλο <<ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ>>.
3. Λήψη απόφασσης για περαίωση των εργασιών της εκπονηθήσας μελέτης με τίτλο «ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ», έγκρισή της και οριστική παραλαβή από την Οικονομική Επιτροπή.
4. Λήψη απόφασης για την έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών και τον καθορισμο των όρων του συνοπτικού διαγωνισμού για τη διενέργεια της υπηρεσίας με τίτλο :  <<Παροχή υπηρεσιών τεχνικού ασφαλείας>>.
5. Λήψη απόφασης για α) την έγκριση της διενέργειας προμήθειας με συνοπτικό διαγωνισμό,β)των τεχνικών προδιαγραφών,γ) τη διάθεση της πίστωσης και δ)τον καθορισμό των όρων της διακήρυξης για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια α)ηλεκτρολογικού υλικου (ειδών ηλεκτροφωτισμού,εορταστιου διακόσμου,φωτιστικών σωμάτων κλπ) για Δ.Ε μελικής,β) φωτιστικών σωμάτων στην ΤΚ  Λιανοβεργίου Δ.Ε Πλατέος».
6. Λήψη απόφασης για α)την έγκριση της διενέργειας προμήθειας με συνοπτικό διαγωνισμό,β) των τεχνικών προδιαγραφών ,γ)τη διάθεση πίστωσης και δ)τον καθορισμό των όρων της διακήρυξης για την προμήθεια με τίτλο : «προμήθεια ασφαλτομίγματος για την κάλυψη λακκούβων των οδών του Δήμου».
7. Λήψη απόφασης για τη διάθεση πίστωσης για την «προμήθεια ηλεκτρονικών πινακίδων για την ενημέρωση των δημοτών του Δήμου Αλεξάνδρειας»
 
 
Ο Πρόεδρος της
Οικονομικής Επιτροπής


Παναγιώτης Γκυρίνης
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Κοινοποίηση