Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Δευτέρα 16 Νοεμβρίου συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αλεξάνδρειας

 
 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Καλείσθε να προσέλθετε στη δημόσια τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 16η  του μηνός  Νοεμβρίου του έτους 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 μ.μ  για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87). 
1. Λήψη απόφασης για τη διάθεση πίστωσης για την εργασία  “Συντήρηση αντλιοστασίων ΔΕ Αντιγονιδών”.
 
2. Λήψη απόφασης για τη διάθεση πίστωσης για την  “προμήθεια πινακίδων ΚΟΚ και ονοματοθεσιών”.
 
3. Λήψη απόφασης για την διάθεση πίστωσης για την  “προμήθεια υλικών συντήρησης και επισκευής κτιρίων (σιδηρικά – αναλώσιμα)”.
 
4. Λήψη απόφασης για τον ορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου για εκπροσώπηση του Δήμου ενώπιον της Επιτροπής  Διακανονισμού Εμπορικών Μισθώσεων της Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας .
 
5. Λήψη απόφασης για τον καθορισμό των όρων της δημοπρασίας για εκμίσθωση ακινήτου για την στέγαση του Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) Δημοτικής Ενότητας Αλεξάνδρειας.
 
6. Λήψη απόφασης για :
Α. την έγκριση ή μη της μελέτης 102/2015 με τίτλο : “ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΑΗ ΨΥΞΗ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΥ ΚΑΙ ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΛΑΟΓΡΑΦΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ”
Β. τον καθορισμού του τρόπου εκτέλεσης – ανάθεσης
Γ. την ανάθεση της Ενεργειακής μελέτης (κατ. 14) και της Ηλεκτρολογικής μελέτης (κατ. 9)
Δ. την εξουσιοδότηση του Δημάρχου για την υπογραφή των αντίστοιχων συμβάσεων.
 
7.
Α. Την έγκριση ή μη του 1ου και 2ου Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών του Υποέργου “ Προμήθεια εξοπλισμού ΔσΠ και Οικιακής Κομποστοποίησης Δήμου Αλεξάνδρειας”
Β. Την αποδοχή των προσφορών ως προς τα απαιτούμενα δικαιολογητικά συμμετοχής και τις τεχνικές προδιαγραφές των εταιρειών:
  • MERCEDES BENZ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Ε. για την ΟΜΑΔΑ Α3
  • ΑΦΟΙ ΣΙΒΡΗ Ο.Ε. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ – ΔΟΜΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ για την ΟΜΑΔΑ Α2
  • ΣΥ.ΔΙ.ΑΠ. ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ  για την ΟΜΑΔΑ Α1
Γ. τον ορισμό ημερομηνίας αποσφράγισης των αντίστοιχων οικονομικών προσφορών.
 
8.  Κατάρτιση σχεδίου 18ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015.
 
9. Λήψη απόφασης για την ανάκληση των διακηρύξεων των ανοιχτών διαγωνισμών των έργων:
1. ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΑΜΠΕΛΟΤΟΠΙΩΝ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ (Α.Μ. 110/2013)
2. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΕΚΑΤΕΡΩΘΕΝ ΑΥΤΟΥ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ (Α.Μ. 109/2013)
3. ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ (Α.Μ. 38/2014).
 
 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΚΥΡΙΝΗΣ
 

Κοινοποίηση