Έκτακτη Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινοφελούς Επιχείρησης του Δήμου Αλεξάνδρειας την Τρίτη 13 Δεκεμβρίου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 της αριθ. 43254/31-07-2007 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ Β1492/17-08-2007), σας καλούμε σε έκτακτη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αλεξάνδρειας, που θα πραγματοποιηθεί στις 13 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ημέρα ΤΡΙΤΗ και ΩΡΑ 14.30 στα γραφεία της επιχείρησης <Δημοτικό Κολυμβητήριο>, για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των παρακάτω θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

  1. Πρόσληψη προσωπικού σύμφωνα με την αριθ.ΣΟΧ 3/2011 προκήρυξη και έγκριση του αριθ.3/2011 πρακτικού της επιτροπής προσλήψεων προσωπικού.

  2. Πρόσληψη προσωπικού σύμφωνα με την αριθ.ΣΟΧ 4/2011 προκήρυξη και έγκριση του αριθ.4/2011 πρακτικού της επιτροπής προσλήψεων προσωπικού.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

 

 

 

 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

 

Κοινοποίηση

Μέγεθος γραμματοσειράς