Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Την επόμενη Τρίτη, 11 Δεκεμβρίου (13:00) η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αλεξάνδρειας

 
 
 
 
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 11η του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87)
1. Λήψη απόφασης για α) παροχή γνωμοσότησης (αφορά υπόθεση Αθανάσιου Παπαδανιήλ), β) ορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου.
2. Λήψη απόφασης:
Α. για την έγκριση ή μη της μελέτης υπ΄αριθμόν 19/2018 με τίτλο “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ” της Δ/νσης Περιβάλλοντος, Υπηρεσίας Δόμησης και Καθαριότητας,
Β. για τον καθορισμό του τρόπου εκτέλεσης της προμήθειας,
Γ. για την κατάρτιση των όρων της διακήρυξης και 
Δ. για τον ορισμό Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού.
3. Έγκριση ή μη του 2ου  πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού για το έργο με τίτλο: «Κατασκευή και αποκατάσταση οδοποιίας στο Δήμο Αλεξάνδρειας».
4. Έγκριση ή μη του 3ου  πρακτικού (αριθ. πρωτ. 24899/07-12-2018) της επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης Διαδικασιών συναψης δημοσίων συμβάσεων ανοικτων διαγωνισμών για την προμήθεια με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ, ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΑΚΟΣΜΟΥ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ»
5. Κατάρτιση σχεδίου 18ης Αναμόρφωσης Προυπολογισμοπύ οικονομικού έτους 2018.
Ο Πρόεδρος της 
Οικονομικής Επιτροπής


Γκυρίνης Παναγιώτης
 
 
 
 
 
 
 
 

Κοινοποίηση