Έκτακτη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής Μέριμνας Δήμου Αλεξάνδρειας σήμερα Δευτέρα, 10 Δεκεμβρίου στις 14:30

 
 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 155-162, 234 και 240 του Ν.3463/2006 σε συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων 67, 266 και 267 του Ν. 3852/2010, σας καλούμε να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Νομικού Προσώπου(Πλατεία Σιδηροδρομικού Σταθμού) σε έκτακτη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής Μέριμνας Δήμου Αλεξάνδρειας που θα γίνει την  10η Δεκεμβρίου 2018  ημέρα Δευτέρα και  ώρα 14.30  με το κάτωθι θέμα ημερήσιας διάταξης:
1. ¨Λήψη απόφασης για παράταση σύμβασης προμήθειας με τίτλο¨Είδη κρεοπωλείου για τους Παιδικούς Σταθμούς¨ του Νομικού Προσώπου(Ομάδα Β-2.3)”
Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

 

Κοινοποίηση

Μέγεθος γραμματοσειράς