Υποβολή αιτήσεων για Αντιχαλαζικά δίχτυα και Αντιβροχικές μεμβράνες σε Επιτραπέζια αμπέλια

 
 
 
 
 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ   ΑΙΤΗΣΕΩΝ
ΓΙΑ ΑΝΤΙΧΑΛΑΖΙΚΑ ΔΙΧΤΥΑ & ΑΝΤΙΒΡΟΧΙΚΕΣ ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ ΣΕ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΑΜΠΕΛΙΑ

 
Οι παραγωγοί που καλλιεργούν επιτραπέζια αμπέλια σε παραγωγική ηλικία δύναται να υποβάλουν αιτήσεις για εγκατάσταση αντιχαλαζικών δικτυών και αντιβροχικής μεμβράνης έως 3-07-2017 στα κατά τόπους υποκαταστήματα ΕΛΓΑ. Η αίτηση και τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την ένταξή τους προσδιορίζονται  στην αριθμ. 111/01-06-2017 απόφαση του Δ.Σ. του ΕΛΓΑ.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Κοινοποίηση

Μέγεθος γραμματοσειράς