Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Τρίτη 6 Σεπτεμβρίου: Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αλεξάνδρειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87, 07-06-2010), όπως τροποποιήθηκε από το N. 4555/18 (ΦΕΚ 133/19.07.2018 τεύχος Α’), του άρθρου 78 του Ν. 4954/2022 (ΦΕΚ 136 Α) και της Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 43107 (ΦΕΚ Τεύχος Β 3891/23.07.2022) ΚΥΑ, σας καλούμε στην τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα πραγματοποιηθεί δια τηλεδιάσκεψης την 6η Σεπτεμβρίου 2022 ημέρα Tρίτη και ώρα 13:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση ή μη της υπ΄αριθ. 25/2022 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΠΑΚΟΜ με θέμα: «Λήψη απόφασης για αποδοχή του από 14-07-2022 πρακτικού επιτροπής περί αναπροσαρμογής της συμβατικής τιμής της υπ΄αριθ. 968/25-05-2022 σύμβασης για ¨Γαλακτοκομικά Μανδρέκας Α.Ε.¨».

2. Έγκριση ή μη της υπ΄αριθ. 39/2022 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Κ.Ε.Δ.Α. με θέμα: «Λήψη απόφασης για την κατάρτιση και ψήφιση 6ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού της Κ.Ε.Δ.Α. οικονομικού έτους 2022».

3. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη των τεχνικών προδιαγραφών και τον καθορισμό των όρων του διαγωνισμού, για την εκτέλεση της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια στεγάστρων για την δημιουργία ή την αναβάθμιση των στάσεων, για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού του Δήμου Αλεξάνδρειας», σε συνέχεια της υπ΄αριθ. 262/2022 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αλεξάνδρειας.

Ο Πρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής

Γκυρίνης Παναγιώτης

 

 

 

 

Κοινοποίηση