Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Το μεσημέρι της Τρίτης, 7 Σεπτεμβρίου θα συνεδριάσει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αλεξάνδρειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Σύμφωνα με την αριθ. 55/Α’/11-3-2020 άρθρο 10 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου ορίζεται ότι «1. Κατά το διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, η λήψη των αποφάσεων των πάσης φύσεως συλλογικών οργάνων των ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού και των διοικητικών συμβουλίων των εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων μπορεί να λαμβάνει χώρα είτε διά περιφοράς κατά τις προβλέψεις της παρ. 5 του άρθρου 67 και της παρ. 1 του άρθρου 167 του ν. 3852/2010 (Α’ 87), είτε διά τηλεδιάσκεψης με κάθε πρόσφορο τηλεπικοινωνιακό μέσο. Στην περίπτωση της δια ζώσης σύγκλησης των συμβουλίων, οι συνεδριάσεις πραγματοποιούνται κεκλεισμένων των θυρών».

Βάσει των ανωτέρω καθώς και της Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.52666 (ΦΕΚ Β΄ 3958/Β/27-08-2021) ΚΥΑ, η τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής θα πραγματοποιηθεί δια τηλεδιάσκεψης την 7η Σεπτεμβρίου ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση ή μη του αριθ.πρωτ. 15940/30-08-2021 πρακτικού (1ο πρακτικό) της Επιτροπής Διαγωνισμού για την «Προμήθεια εξοπλισμού διαχείρισης βιοαποβλήτων του Δήμου Αλεξάνδρειας – Τμήμα 3: Προμήθεια ρυμουλκούμενου κλαδοτεμαχιστή για την επεξεργασία της φυτικής μάζας».

2. Έγκριση ή μη του αριθ.πρωτ. 16150/01-09-2021 πρακτικού (2ο πρακτικό) της Επιτροπής Διαγωνισμού για την για την «Προμήθεια ανταλλακτικών άρδευσης και ανταλλακτικών μηχανημάτων συστημάτων άρδευσης».

3. Λήψη απόφασης για μείωση τελών χρήσης κοινοχρήστων χώρων, όταν δεν είναι δυνατή η παραχώρηση πρόσθετου χώρου (άρθρο 65 παρ.3 Ν.4688/20 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 60 του Ν.4795/21).

4. Λήψη απόφασης για τη διαγραφή ποσού από χρηματικό κατάλογο περίπ.1δ άρθρο 174 Ν.3463/06.

5. Λήψη απόφασης για ορισμό δικηγόρου παράστασης ενώπιον του Ειρηνοδικείου Αλεξάνδρειας (αφορά αγωγή του κ Κουρουτζή Κων. ….).

6. Λήψη απόφασης για, α) αποδοχή ή μη της γνωμοδότησης δικηγόρου που αφορά την με αριθμό 372/ΔΠ/2021 διαταγής πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Βέροιας (αφορά υπόθεση Σαμψών Παναγκασίδη).

7. Λήψη απόφασης για ορισμό δικηγόρου παράστασης ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης, (αφορά υπόθεση της εταιρείας με την επωνυμία “ ΤΡΗ Α.Ε.” ).

8. Λήψη απόφασης παροχής γνωμοδότησης για την με αριθμό 25/2021 διαταγή του Ειρηνοδικείου Αλεξάνδρειας( αφορά αίτηση του κ Βασιλείου Βασιλειάδη).

9. Λήψη απόφασης παροχής γνωμοδότησης για την με αριθμό 26/2021 διαταγή του Ειρηνοδικείου Αλεξάνδρειας( αφορά αίτηση του κ Γεωργίου Πρόϊου).

Ο
Πρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής

Γκυρίνης Παναγιώτης

 

 

 

 

 

Κοινοποίηση