Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Την Τρίτη 5 Σεπτεμβρίου θα συνεδριάσει ξανά η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αλεξάνδρειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87, 07-06-2010), όπως τροποποιήθηκε από το N. 4555/18 (ΦΕΚ 133/19.07.2018 τεύχος Α’), σας καλούμε στην τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα δια ζώσης, σύμφωνα με την εγκύκλιο 374/39135/30-5-2022, την 5η Σεπτεμβρίου 2023 ημέρα Τρίτη και ώρα 13:30, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Κατάρτιση σχεδίου 10ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2023.

2. Λήψη απόφασης για:

α) Την έγκριση ή μη της υπ’ αριθμ. 23/2022 επικαιροποιημένης μελέτης με τίτλο «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ (ΕΕΛ) ΔΕ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ», της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Πρασίνου & Αγροτικής Ανάπτυξης,

β) Τον καθορισμό του τρόπου ανάθεσης του έργου,

γ) Την κατάρτιση των όρων της διακήρυξης.

3. Λήψη απόφασης για:

α) Την έγκριση ή μη της υπ’ αριθμ. 24/2022 επικαιροποιημένης μελέτης με τίτλο «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ (ΕΕΛ) ΔΕ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ», της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Πρασίνου & Αγροτικής Ανάπτυξης,

β) Τον καθορισμό του τρόπου ανάθεσης,

γ) Την κατάρτιση των όρων της διακήρυξης.

4. Λήψη απόφασης για την έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών, τον καθορισμό των όρων του διαγωνισμού, για την εκτέλεση της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια δύο απορριμματοφόρων οχημάτων τύπου πρέσας χωρητικότητας τουλάχιστον 22 κ.μ. έκαστο».

5. Έγκριση ή μη του υπ΄αριθ. πρωτ. 16887/29-08-2023 πρακτικού (2ο πρακτικό) της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου «Κατασκευή και αποκατάσταση οδοποιίας και αγροτικής οδοποιίας στο Δήμο Αλεξάνδρειας».

6. Έγκριση εκτός έδρας κίνησης οχήματος του Δήμου Αλεξάνδρειας.

Ο
Πρόεδρος
της Ο
ικονομικής Επιτροπής

Γκυρίνης Παναγιώτης

 

 

Κοινοποίηση