Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Την Τρίτη 5 Οκτωβρίου συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αλεξάνδρειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Σύμφωνα με την αριθ. 55/Α’/11-3-2020 άρθρο 10 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου ορίζεται ότι «1. Κατά το διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, η λήψη των αποφάσεων των πάσης φύσεως συλλογικών οργάνων των ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού και των διοικητικών συμβουλίων των εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων μπορεί να λαμβάνει χώρα είτε διά περιφοράς κατά τις προβλέψεις της παρ. 5 του άρθρου 67 και της παρ. 1 του άρθρου 167 του ν. 3852/2010 (Α’ 87), είτε διά τηλεδιάσκεψης με κάθε πρόσφορο τηλεπικοινωνιακό μέσο. Στην περίπτωση της δια ζώσης σύγκλησης των συμβουλίων, οι συνεδριάσεις πραγματοποιούνται κεκλεισμένων των θυρών».

Βάσει των ανωτέρω καθώς και της Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 58531 (ΦΕΚ Β΄ 4441/Β/25-09-2021) ΚΥΑ, η τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής θα πραγματοποιηθεί δια τηλεδιάσκεψης την 5η Οκτωβρίου ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Κατάρτιση σχεδίου 17ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021.

2. Αποδοχή ή μη των όρων και προϋποθέσεων για την σύναψη επενδυτικού δανείου από το Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείου συνολικού ποσού 633.600,80 €, για την εκτέλεση έργου «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ », ενταγμένου στο Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ δυνάμει της παρ. 3 του άρθρου 21 της 22766/9-4-2020 (ΦΕΚ 1386/B/14-4-2020) ΚΥΑ, όπως ισχύει.

3. Λήψη απόφασης για: α) την έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών β) τον καθορισμό των όρων διακήρυξης του διαγωνισμού και γ) την συγκρότηση της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια τροφίμων και λοιπών ειδών παντοπωλείου Δήμου Αλεξάνδρειας και των Νομικών του Προσώπων για τα έτη 2022 και 2023».

4. Λήψη απόφασης για α)την έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών και β)τον καθορισμό των όρων του διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την εκτέλεση της προμήθειας με τίτλο ‘Συντήρηση και επισκευή οχημάτων του Δήμου Αλεξάνδρειας και προμήθεια ανταλλακτικών για το έτος 2022’.

5. Έγκριση ή μη του υπ΄αριθ. πρωτ. 17530/21-09-2021 πρακτικού (1ο πρακτικό) καθώς και του υπ΄αριθ. πρωτ. 18209/30-9-2021 πρακτικού (2ο πρακτικό) της Επιτροπής διαγωνισμού για την «Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας έτους 2021».

6. Λήψη απόφασης για τον καθορισμό των όρων ή μη της δημοπρασίας για την εκμίσθωση του δημοτικού αναψυκτηρίου Ραψομανίκης Κοινότητας Ξεχασμένης.

7. Λήψη απόφασης για, α) αποδοχή ή μη της γνωμοδότησης δικηγόρου που αφορά την με αριθμό 25/2021 διαταγής πληρωμής του Ειρηνοδικείου Αλεξάνδρειας (αφορά υπόθεση Βασιλείου Βασιλειάδη του Σπυρίδων).

8. Λήψη απόφασης για ορισμό δικηγόρου παράστασης ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Βέροιας, (αφορά υπόθεση ROUAL SUGAR A.B.E.E. ).

9. Λήψη απόφασης για ορισμό δικηγόρου παράστασης ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Βέροιας, (αφορά υπόθεση ROUAL SUGAR A.B.E.E.).

10. Έγκριση ή μη του υπ΄αριθ. πρωτ. 18313/30-09-2021 πρακτικού (3ο πρακτικό) της Επιτροπής διαγωνισμού για την «Προμήθεια κινητού συστήματος μεταφόρτωσης απορριμμάτων για τις ανάγκες του Σταθμού Μεταφόρτωσης Αλεξάνδρειας».

11. Έγκριση ή μη του υπ΄αριθ. πρωτ. 18318/30-09-2021 πρακτικού (3ο πρακτικό) της Επιτροπής διαγωνισμού για την «Προμήθεια και τοποθέτηση οργάνων παιδικών χαρών και αστικού εξοπλισμού στην πλατεία Παπαντωνίου για την κάλυψη των αυξημένων αναγκών των διαβιούντων στη δομή φιλοξενίας Δήμου Αλεξάνδρειας».

12. Έγκριση ή μη του υπ΄αριθ. πρωτ. 18486/01-10-2021 πρακτικού (3ο πρακτικό) της Επιτροπής διαγωνισμού για την “Προμήθεια συστημάτων έξυπνης πόλης και βιώσιμης κινητικότητας”.

13. Διαπίστωση επάρκειας ληφθέντων επανορθωτικών μέτρων του οικονομικού φορέα “ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Ε.”, μέλους της Κ/Ξ “THALIS E.S.S.A. – ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Ε.”, προσωρινού αναδόχου του έργου “Κατασκευή εγκατάστασης επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων οικισμού Μελίκης Δήμου Αλεξάνδρειας Ν. Ημαθίας”.

14. Λήψη απόφασης για ορισμό δικηγόρου παράστασης ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Βέροιας, (αφορά υπόθεση ανακοπής της ΑΚ 48/2020 του Δήμου μας κατά της Α.Α.Δ.Ε.).

15. Έγκριση ή μη του υπ΄αριθ. πρωτ. 18338/30-09-2021 πρακτικού (1ο πρακτικό) καθώς και του υπ΄αριθ. πρωτ. 18343/30-9-2021 πρακτικού (2ο πρακτικό) της Επιτροπής διαγωνισμού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ-COVID 19 ΣΕ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΥΛΙΣΜΟΥΣ ΡΟΜΑ ΕΤΟΥΣ 2021».

 

Ο Πρόεδρος της
Οικονομικής Επιτροπής

Γκυρίνης Παναγιώτης

 

 

 

 

 

Κοινοποίηση