Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Την Τρίτη 4 Ιουνίου θα συνεδριάσει η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Αλεξάνδρειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87, 07-06-2010), όπως τροποποιήθηκε από το N. 4555/18 (ΦΕΚ 133/19.07.2018 τεύχος Α’) και το Ν. 5056/2023, σας καλούμε στην τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα δια ζώσης, σύμφωνα με την εγκύκλιο 374/39135/30-5-2022, την 4η Ιουνίου 2024 ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση ή μη επέκτασης-επιμήκυνσης της απασχόλησης προσωπικού μέσω του Προγράμματος επιχορήγησης για την απασχόληση 8.500 μακροχρόνια ανέργων, ηλικίας 55-67 ετών σε α) κάθε είδους Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ), β) επιχειρήσεις, φορείς και οργανισμοί του δημόσιου τομέα, όπως αυτός επαναοριοθετήθηκε με βάση το άρθρο 51 του Ν. 1892/1990 (Α’ 101), που ασκούν τακτικά οικονομική δραστηριότητα και γ) επιχειρήσεις της τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δευτέρου βαθμού (Δήμων και Περιφερειών)του Ν.3852/2010, που ασκούν τακτικά οικονομική δραστηριότητα” (1η Τροποποίηση Δημόσιας Πρόσκλησης Νο 11/2017)του Ο.Α.Ε.Δ.

2. Λήψη απόφασης για την υποβολή πρότασης χρηματοδότησης στο Ταμείο Αλληλεγγύης.

3. Συνοπτική Ανακεφαλαιωτική έκθεση για την πορεία του έργου «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ», και λήψη απόφασης για τη συνέχιση ή μη της εκτέλεσης του έργου.

4. Έγκριση ή μη του υπ΄αριθ. πρωτ. 10880/31.05.2024 πρακτικού (4ο πρακτικό) της Επιτροπής Διαγωνισμού για την «Προμήθεια και εγκατάσταση ευφυούς συστήματος τηλεμετρίας εσωτερικών δικτύων ύδρευσης με ψηφιακούς υδρομετρητές της ΔΕΥΑ Αλεξάνδρειας».

Ο
Πρόεδρος
της Δημοτικής Επιτροπής

Παναγιώτης Γκυρίνης

 

 

Κοινοποίηση