Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Την Τρίτη 22 Ιουνίου συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αλεξάνδρειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Σύμφωνα με την αριθ. 55/Α’/11-3-2020 άρθρο 10 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου ορίζεται ότι «1. Κατά το διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, η λήψη των αποφάσεων των πάσης φύσεως συλλογικών οργάνων των ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού και των διοικητικών συμβουλίων των εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων μπορεί να λαμβάνει χώρα είτε διά περιφοράς κατά τις προβλέψεις της παρ. 5 του άρθρου 67 και της παρ. 1 του άρθρου 167 του ν. 3852/2010 (Α’ 87), είτε διά τηλεδιάσκεψης με κάθε πρόσφορο τηλεπικοινωνιακό μέσο. Στην περίπτωση της δια ζώσης σύγκλησης των συμβουλίων, οι συνεδριάσεις πραγματοποιούνται κεκλεισμένων των θυρών».

Βάσει των ανωτέρω καθώς και της Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 36587 (ΦΕΚ 2476/Β/10-06-2021) ΚΥΑ, η τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής θα πραγματοποιηθεί δια τηλεδιάσκεψης την 22α Ιουνίου ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Κατάρτιση σχεδίου Ετήσιου Προγράμματος Δράσης του Δήμου Αλεξάνδρειας και των Νομικών Προσώπων του έτους 2021 (σχετική η αριθ. 04/2021 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής Δήμου Αλεξάνδρειας).

2. Έγκριση ή μη του υπ΄αριθ. 10991/17-06-2021 πρακτικού (2ο πρακτικό) της Επιτροπής Διαγωνισμού για την υπηρεσία με τίτλο “Αστική επίγεια καταπολέμηση κουνουπιών στο Δήμο Αλεξάνδρειας”.

3. Λήψη απόφασης για την διαγραφή ποσού από χρηματικό κατάλογο.

4. Λήψη απόφασης παροχής γνωμοδότησης για την με αριθμό 15/2021 διαταγή Ειρηνοδικείου Αλεξάνδρειας.

5. Έγκριση ή μη του από 16/06/2021 πρακτικού (2ο πρακτικό) της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ».

6. Λήψη απόφασης για Εξειδίκευση της πίστωσης και έγκριση μετακίνησης και αποζημίωσης δαπανών μετακίνησης του Δημάρχου στην Αθήνα για τρεις (3) ημέρες (εντός του μηνός Ιουνίου).

7. Λήψη απόφασης για:

Α. Την ανάκληση της υπ’ αριθμ. 187/2021 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αλεξάνδρειας, κατόπιν των νέων τροποποιήσεων του ν.4412/2016 που ισχύουν από την 1η Ιουνίου 2021.
Β. Την έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών της υπ’ αριθμ. 04/2021 επικαιροποιημένης μελέτης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Πρασίνου & Αγροτικής Ανάπτυξης, προϋπολογισμού 91.536,80 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την εκτέλεση της προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΑΘΜΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ».
Γ. Τον εκ νέου καθορισμό των όρων διακήρυξης του ανοικτού διαγωνισμού για τη σύναψη σύμβασης της προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΑΘΜΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ», όπως αναφέρονται στο επικαιροποιημένο σχέδιο της διακήρυξης που επισυνάπτεται.

Ο Πρόεδρος της
Οικονομικής Επιτροπής

Γκυρίνης Παναγιώτης

 

 

 

 

Κοινοποίηση