Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Την Τρίτη 10 Αυγούστου θα συνεδριάσει η Οικονομική Επιτροπή με οκτώ (8) θέματα ημερήσιας διάταξης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Σύμφωνα με την αριθ. 55/Α’/11-3-2020 άρθρο 10 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου ορίζεται ότι «1. Κατά το διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, η λήψη των αποφάσεων των πάσης φύσεως συλλογικών οργάνων των ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού και των διοικητικών συμβουλίων των εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων μπορεί να λαμβάνει χώρα είτε διά περιφοράς κατά τις προβλέψεις της παρ. 5 του άρθρου 67 και της παρ. 1 του άρθρου 167 του ν. 3852/2010 (Α’ 87), είτε διά τηλεδιάσκεψης με κάθε πρόσφορο τηλεπικοινωνιακό μέσο. Στην περίπτωση της δια ζώσης σύγκλησης των συμβουλίων, οι συνεδριάσεις πραγματοποιούνται κεκλεισμένων των θυρών».

Βάσει των ανωτέρω καθώς και της Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 46819 (ΦΕΚ 3276/Β/24-07-2021) ΚΥΑ, η τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής θα πραγματοποιηθεί δια τηλεδιάσκεψης την 10η Αυγούστου ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Λήψη απόφασης για μείωση τελών χρήσης κοινοχρήστων χώρων, όταν δεν είναι δυνατή η παραχώρηση πρόσθετου χώρου (άρθρο 65 παρ.3 Ν.4688/20 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 60 του Ν.4795/21).

2. Λήψη απόφασης για α)την έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών, β)τον καθορισμό των όρων της διακήρυξης του διαγωνισμού και γ)την συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού για την εκτέλεση της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού Δήμου Αλεξάνδρειας (ειδών ηλεκτροφωτισμού, εορταστικού διάκοσμου, φωτιστικών σωμάτων κλπ)».

3. Έγκριση ή μη πρακτικών επιτροπής διαγωνισμού προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια και τοποθέτηση οργάνων παιδικών χαρών και αστικού εξοπλισμού στη πλατεία Παπαντωνίου για την κάλυψη των αυξημένων αναγκών των διαβιούντων στη δομή φιλοξενίας Δήμου Αλεξάνδρειας».

4. Έγκριση ή μη πρακτικών επιτροπής του διαγωνισμού «Προμήθεια και εγκατάσταση σταθμών κοινόχρηστων ποδηλάτων».

5. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη παράτασης διάρκειας της υπ΄ αρ. πρωτ. 11106/2020 σύμβασης προμήθειας.

6. Λήψη απόφασης για ορισμό δικηγόρου παράστασης ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκη, (αφορά έκδοση διαταγής πληρωμής της εταιρείας DOTSOFT A.E….).

7. Λήψη απόφασης για, α) αποδοχή ή μη της γνωμοδότησης δικηγόρου που αφορά την με αριθμό 104/2020 απόφαση του Ειρηνοδικείου Βέροιας (αφορά υπόθεση Δημητρίου και Ειρήνης Τασιοπούλου).

8. Τροποποίηση των υπ΄αριθ. 384/2020, 385/2020, 386/2020 & 387/2020 αποφάσεων της Οικονομικής Επιτροπής σχετικά με τον ορισμό μελών σε επιτροπές.

 

Ο
Πρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής

Γκυρίνης Παναγιώτης

 

 

 

 

 

 

 

Κοινοποίηση