Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Την Τετάρτη 28 Ιουλίου θα συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο Αλεξάνδρειας με δέκα (10) θέματα ημερήσιας διάταξης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σύμφωνα με την αριθ. 55/Α’/11-3-2020 άρθρο 10 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου ορίζεται ότι «1. Κατά το διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, η λήψη των αποφάσεων των πάσης φύσεως συλλογικών οργάνων των ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού και των διοικητικών συμβουλίων των εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων μπορεί να λαμβάνει χώρα είτε διά περιφοράς κατά τις προβλέψεις της παρ. 5 του άρθρου 67 και της παρ. 1 του άρθρου 167 του ν. 3852/2010 (Α’ 87), είτε διά τηλεδιάσκεψης με κάθε πρόσφορο τηλεπικοινωνιακό μέσο. Στην περίπτωση της δια ζώσης σύγκλησης των συμβουλίων, οι συνεδριάσεις πραγματοποιούνται κεκλεισμένων των θυρών».

Βάσει των ανωτέρω καθώς και της Αριθμ. Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 44779 (ΦΕΚ 3117/Β/16-07-2021) ΚΥΑ, η τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου θα πραγματοποιηθεί δια τηλεδιάσκεψης την 28η Ιουλίου 2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 20:00, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε από το N. 4555/18 (ΦΕΚ 133/19.07.2018 τεύχος Α’), για συζήτηση και λήψη απόφασης στα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση σχεδίου δανειστικού συμβολαίου με το Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείου για την χορήγηση τοκοχρεολυτικού δανείου ύψους 2.497.600,00€, για την εκτέλεση έργου «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΧΑΔΑ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ », ενταγμένου στο Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ δυνάμει της παρ. 3 του άρθρου 21 της 22766/9-4-2020 (ΦΕΚ 1386/B/14-4-2020) ΚΥΑ – Εξουσιοδότηση Δημάρχου για την υπογραφή της σύμβασης του επενδυτικού δανείου. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΗΜΑΡΧΟΣ)

2. Λήψη απόφασης περί παροχής γνώμης για το σχέδιο του τεχνικού προγράμματος του Περιφερειακού Συνδέσμου ΦΟ.Δ.Σ.Α. Κεντρικής Μακεδονίας για το έτος 2022. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΣΑΡΑΚΑΤΣΙΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ)

3. Έκφραση γνώμης για την δυνατότητα χρήσης του νερού και του δικτύου ύδρευσης για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από την εταιρεία με την επωνυμία «ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Ο.Ε.». (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΣΑΡΑΚΑΤΣΙΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ)

4. Ανάκληση της αριθμ. 173/2020 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου περί παραχώρησης κοινοχρήστου χώρου. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΕΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)

5. Λήψη απόφασης για την έγκριση πρακτικών ή μη της δημοπρασίας για την εκμίσθωση Τμήματος του αρίθ. 143 αγροτεμαχίου έκτασης 20.000 τ.μ. αγροκτήματος Σχοινά του Δήμου Αλεξάνδρειας. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΣΑΡΑΚΑΤΣΙΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ)

6. Επαναδιατύπωση της αιθμ. 84/26-05-2021 (ΑΔΑ:ΨΙΥΣΩΨΠ-06Ξ) Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα : Έγκριση δαπάνης για χορήγηση Έκτακτου εφάπαξ οικονομικού Βοηθήματος σε δημότη για την κάλυψη της σοβαρής ανάγκης που προέκυψε στην οικογένεια του μετά από επεισόδιο πυρκαγιάς (ανάφλεξη καπνοδόχου ξυλολέβητα) και ολοσχερούς καταστροφής της οικοσυσκευής τους. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΡΙΣΤΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)

7. Έγκριση υποβολής αιτήματος 2ης τροποποίησης του Τεχνικού Δελτίου Πράξης και της Απόφασης Ένταξης της Πράξης “Κέντρο Κοινότητας με Παράρτημα Ρομά Δήμου Αλεξάνδρειας » με κωδικό ΟΠΣ 5003543,του Επιχειρησιακού προγράμματος “Κεντρική Μακεδονία 2014-2020. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΡΙΣΤΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)

8. Λήψη απόφασης για την χορήγηση ή μη αδειών χρήσης χώρων εμποροπανήγυρης της εορτής Κοιμήσεως της Θεοτόκου Αλεξάνδρειας. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΚΟΥΓΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ)

9. Λήψη απόφασης περί τροποποίησης ή μη της υπ’ αριθ. 268/2019 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου περί ορισμού εκπροσώπων του Δήμου στην Επιτροπή παρακολούθησης του προγράμματος διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς, λόγω παραίτησης εκπροσώπου. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΚΙΟΣΕΟΓΛΟΥ ΙΕΡΕΜΙΑΣ)

10. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του θέματος: Mελέτη προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων του έργου «Εργασίες βελτίωσης οδών δήμου Αλεξάνδρειας». (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΚΙΟΣΕΟΓΛΟΥ ΙΕΡΕΜΙΑΣ)

Η
ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΥ ΟΛΓΑ

 

 

 

 

 

 

Κοινοποίηση