Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Την επόμενη Τρίτη, 6 Ιουλίου θα συνεδριάσει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αλεξάνδρειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Σύμφωνα με την αριθ. 55/Α’/11-3-2020 άρθρο 10 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου ορίζεται ότι «1. Κατά το διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, η λήψη των αποφάσεων των πάσης φύσεως συλλογικών οργάνων των ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού και των διοικητικών συμβουλίων των εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων μπορεί να λαμβάνει χώρα είτε διά περιφοράς κατά τις προβλέψεις της παρ. 5 του άρθρου 67 και της παρ. 1 του άρθρου 167 του ν. 3852/2010 (Α’ 87), είτε διά τηλεδιάσκεψης με κάθε πρόσφορο τηλεπικοινωνιακό μέσο. Στην περίπτωση της δια ζώσης σύγκλησης των συμβουλίων, οι συνεδριάσεις πραγματοποιούνται κεκλεισμένων των θυρών».
Βάσει των ανωτέρω καθώς και της Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 39842 (ΦΕΚ 2744/Β/26-06-2021) ΚΥΑ, η τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής θα πραγματοποιηθεί δια τηλεδιάσκεψης την 6η Ιουλίου ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Λήψη απόφασης για α)την έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών, β)τον καθορισμό των όρων του διαγωνισμού και γ)την συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού για την εκτέλεση της υπηρεσίας με τίτλο ‘Παροχή υπηρεσιών αποκομιδής και μεταφοράς των αστικών απορριμμάτων του Δήμου Αλεξάνδρειας’.

2. Έγκριση ή μη του υπ΄αριθμ. 11116/18-06-2021 πρακτικού (3ο πρακτικό) της Επιτροπής Διαγωνισμού, για την «Προμήθεια καινούριου απορριμματοφόρου οχήματος πλάγιας φόρτωσης για την αποκομιδή απορριμμάτων του Δήμου Αλεξάνδρειας».

3. Απαλλαγή υπολόγου και έγκριση απόδοσης λογαριασμού.

4. Λήψη απόφασης για τον ορισμό μελών της Επιτροπής διενέργειας δημοπρασιών και Αξιολόγησης Προσφορών , για την μίσθωση από τον Δήμο ή τις κοινότητες, πραγμάτων ανήκοντα εις τρίτους για το έτος 2021.

5. Λήψη απόφασης για μείωση τελών χρήσης κοινοχρήστων χώρων, όταν δεν είναι δυνατή η παραχώρηση πρόσθετου χώρου (άρθρο 65 παρ.3 Ν.4688/20 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 60 του Ν.4795/21).

6. Λήψη απόφασης για Ορισμό δικηγόρου σε αντικατάσταση παραιτηθέντος δικηγόρου κ. Νικολάου Λιάπη (Αφορά υπόθεση του Δήμου περί αναγκαστικής απαλλοτρίωσης τμημάτων των αριθ. 192,205 και 217 αγροτεμαχίων Κοινότητας Μελίκης, ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκη).

7. Λήψη απόφασης για, α) αποδοχή ή μη της (ορθή επανάληψη) γνωμοδότησης δικηγόρου που αφορά την υπόθεση του χρησιδανείου.

8. Λήψη απόφασης παροχής γνωμοδότησης για την με αριθμό 18/2021 διαταγή του Ειρηνοδικείου Αλεξάνδρειας.

9. Επανυποβολή του θέματος με τίτλο: Έγκριση ή μη του από 16/06/2021 πρακτικού (2ο πρακτικό) της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ».

10. Κατάρτιση σχεδίου 13ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021.

11. Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών με τους αναπληρωτές τους και τον ορισμό Προέδρου, για τον ανοιχτό διαγωνισμό που αφορά τη σύναψη σύμβασης της προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΑΘΜΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ».

12. Έγκριση ή μη του από 30/06/2021 πρακτικού (1ο πρακτικό) της Επιτροπής Διαγωνισμού για το έργο: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΧΑΔΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ».

13. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του 2ου Α.Π.Ε. του έργου: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ ΤΑΠΗΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ».

14. Λήψη απόφασης για την έγκριση χορήγησης ή μη Α΄ παράτασης συνολικής προθεσμίας του έργου «Εργασίες Αποκατάστασης Γεφυρών Δήμου Αλεξάνδρειας».

Ο
Πρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής

Γκυρίνης Παναγιώτης

 

 

 

 

 

 

Κοινοποίηση