Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αλεξάνδρειας την επόμενη Τρίτη, 30 Ιουνίου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Σύμφωνα με την αριθ. 55/Α’/11-3-2020 άρθρο 10 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου ορίζεται ότι «1. Κατά το διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, η λήψη των αποφάσεων των πάσης φύσεως συλλογικών οργάνων των ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού και των διοικητικών συμβουλίων των εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων μπορεί να λαμβάνει χώρα είτε διά περιφοράς κατά τις προβλέψεις της παρ. 5 του άρθρου 67 και της παρ. 1 του άρθρου 167 του ν. 3852/2010 (Α’ 87), είτε διά τηλεδιάσκεψης με κάθε πρόσφορο τηλεπικοινωνιακό μέσο. Στην περίπτωση της δια ζώσης σύγκλησης των συμβουλίων, οι συνεδριάσεις πραγματοποιούνται κεκλεισμένων των θυρών».

Βάσει των ανωτέρω καθώς και της αριθμ. 163/33282/29-05-2020 εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών, η τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης (κεκλεισμένων των θυρών) την 30η Ιουνίου ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Κατάρτιση σχεδίου 11ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020.

2. Λήψη απόφασης για μείωση τελών χρήσης κοινοχρήστων χώρων, όταν δεν είναι δυνατή η παραχώρηση πρόσθετου χώρου (άρθρο 65 παρ.3 Ν.4688/20) αλλά έχουν άδεια χρήσης χώρου για το 2020.

3. Λήψη απόφασης για μείωση τελών χρήσης κοινοχρήστων χώρων, όταν δεν είναι δυνατή η παραχώρηση πρόσθετου χώρου (άρθρο 65 παρ.3 Ν.4688/20).

4. Λήψη απόφασης για έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών και τον καθορισμό των όρων του διαγωνισμού για την εκτέλεση της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού (ειδών ηλεκτροφωτισμού, εορταστικού διάκοσμου, φωτιστικών σωμάτων κλπ) για την Δ.Ε. Αλεξάνδρειας».

5. Λήψη απόφασης για έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών και τον καθορισμό των όρων του διαγωνισμού για την εκτέλεση της προμήθειας με τίτλο: «Συντήρηση και επισκευή των οχημάτων του Δήμου Αλεξάνδρειας και προμήθεια ανταλλακτικών, για ένα (1) έτος».

6. Έγκριση ή μη της τροποποίησης του ορισμού 6332/05-05-2020 της :1. Επιτροπής για την παραλαβή και τον έλεγχο της ποιότητας των υλικών, 2. Επιτροπής για την παραλαβή των αφανών εργασιών του έργου: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ & ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ ΤΑΠΗΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΑΛΕΞΝΔΡΕΙΑΣ».

7. Λήψη απόφασης για, α) αποδοχή ή μη της γνωμοδότησης δικηγόρου, β) τον ορισμό δικηγόρου για τις περαιτέρω ενέργειες, (εφόσον απαιτηθεί).

8. Λήψη απόφασης για τη διαγραφή ποσού από χρηματικό κατάλογο περίπ. 1δ άρθρο 174 Ν.3463/06.

9. Λήψη απόφασης για τη διαγραφή ποσού από χρηματικό κατάλογο περίπ. 1δ άρθρο 174 Ν.3463/06.

10. Λήψη απόφασης για τη διαγραφή ποσού από χρηματικό κατάλογο περίπ. 1δ άρθρο 174 Ν.3463/06.

11. Έγκριση ή μη του αριθ. πρωτ. 8977/24-06-2020 πρακτικού (3ο πρακτικό) της Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων συνοπτικών διαγωνισμών (προμηθειών και υπηρεσιών) για την «Προμήθεια ασφαλτομίγματος για την κάλυψη λακκουβών των οδών του Δήμου».

12. Λήψη απόφασης για, α)αποδοχή ή μη της γνωμοδότησης δικηγόρου, β)τον ορισμό δικηγόρου για τις περαιτέρω ενέργειες, (εφόσον απαιτηθεί).

Ο Πρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής

Γκυρίνης Παναγιώτης

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Κοινοποίηση