Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αλεξάνδρειας την επόμενη Τρίτη, 25 Μαΐου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Σύμφωνα με την αριθ. 55/Α’/11-3-2020 άρθρο 10 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου ορίζεται ότι «1. Κατά το διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, η λήψη των αποφάσεων των πάσης φύσεως συλλογικών οργάνων των ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού και των διοικητικών συμβουλίων των εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων μπορεί να λαμβάνει χώρα είτε διά περιφοράς κατά τις προβλέψεις της παρ. 5 του άρθρου 67 και της παρ. 1 του άρθρου 167 του ν. 3852/2010 (Α’ 87), είτε διά τηλεδιάσκεψης με κάθε πρόσφορο τηλεπικοινωνιακό μέσο. Στην περίπτωση της δια ζώσης σύγκλησης των συμβουλίων, οι συνεδριάσεις πραγματοποιούνται κεκλεισμένων των θυρών».

Βάσει των ανωτέρω καθώς και της Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 29922 (ΦΕΚ 1944/Β/13-05-2021) ΚΥΑ, η τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής θα πραγματοποιηθεί δια τηλεδιάσκεψης την 25η Μαΐου ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Λήψη απόφασης για έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών και τον καθορισμό των όρων του διαγωνισμού για την εκτέλεση της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια κινητού συστήματος μεταφόρτωσης απορριμμάτων για τις ανάγκες του Σταθμού Μεταφόρτωσης Αλεξάνδρειας».

2. Λήψη απόφασης περί έγκρισης ή μη του απολογισμού της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αλεξάνδρειας, για το οικονομικό έτος 2020.

3. Λήψη απόφασης περί έγκρισης ή μη του απολογισμού της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αλεξάνδρειας, για το οικονομικό έτος 2020.

4. Λήψη απόφασης για τον ορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου για παροχή γνωμοδότησης επί εξώδικης δήλωσης-αίτησης της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης Α.Ε.».

5. Λήψη απόφασης για μείωση τελών χρήσης κοινοχρήστων χώρων, όταν δεν είναι δυνατή η παραχώρηση πρόσθετου χώρου (άρθρο 65 παρ.3 Ν.4688/20 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 60 του Ν.4795/21).

6. Έγκριση ή μη του από 12-05-2021 πρακτικού (2ο πρακτικό) της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης Προσφορών Δημοσίων Συμβάσεων του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΜΕΛΙΚΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ Ν.ΗΜΑΘΙΑΣ».

7. Λήψη απόφασης για:

α. Την έγκριση ή μη της υπ’αριθμ. 27/2021 μελέτης (τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 19/2019 μελέτης) με τίτλο «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΧΑΔΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ» της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Πρασίνου και Αγροτικής Ανάπτυξης,
β. Τον καθορισμό του τρόπου ανάθεσης του έργου και
γ. Την κατάρτιση των όρων της διακήρυξης.

Ο
Πρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής

Γκυρίνης Παναγιώτης

 

 

 

 

 

Κοινοποίηση