Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Σύσκεψη Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου (ΣΤΟ) Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Αλεξάνδρειας (Τετάρτη 13 και Μεγάλη Τρίτη 19 Απριλίου)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Ο Δήμαρχος Αλεξάνδρειας, έχοντας υπ’ όψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α/87/07-06-2010) για τη Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης)
2. Τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν. 3013/02 «Αναβάθμιση της πολιτικής προστασίας και λοιπές διατάξεις»
3.Την αριθμ. 258/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αλεξάνδρειας περί ορισμού μελών με τους αναπληρωτές τους για τη συμμετοχή τους στο (ΣΤΟ) Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Αλεξάνδρειας
4.Τις προτάσεις των διαφόρων υπηρεσιών, φορέων, εθελοντικών ομάδων για εκπροσώπησή τους στο (ΣΤΟ) Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Αλεξάνδρειας
5. Τις 320/20721/25-10-2019 & 321/20722/25-10-2019 Αποφάσεις Δημάρχου περί συγκρότησης του Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου και έγκρισης κανονισμού λειτουργίας του Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου, αντίστοιχα.
6. Το υπ’ αριθ. 2093/23-03-2022 έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Ποστασίας
7. Την υπ’αριθ. Δ1α/ΓΠοικ.18959/0204-2022 ΚΥΑ “Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγεί-
ας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας από τη Δευτέρα, 4 Απριλίου 2022 και ώρα 06:00 έως και τη Δευτέρα, 11 Απριλίου 2022 και ώρα 06:00.
7. Την ανάγκη συγκρότησης και σύσκεψης του Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου (ΣΤΟ Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Αλεξάνδρειας

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

Α. Σύμφωνα με το έκτο σχετικό, σε συνεδρίαση (1η) όλα τα μέλη του Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου (ΣΤΟ) Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Αλεξάνδρειας, όπως αυτά ορίστηκαν με την υπ’ αριθ. 320/20721/25-10-2019 Απόφαση Δημάρχου, η οποία θα διενεργηθεί με τηλεδιάσκεψη την Τετάρτη 13 Απριλίου 2022 και ώρα 10:00 π.μ., με το εξής θέμα:

Πυρκαγιές

και συγκεκριμένα

 • την εκτέλεση προγραμμάτων προληπτικού καθαρισμού της βλάστησης
 • Την απομάκρυνση των υπολειμμάτων καθαρισμού της βλάστησης που ενεργείται από Ιδιοκτήτες, νομείς, επικαρπωτές και μισθωτές οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων, εντός εγκεκριμένων ρυμοτομικών σχεδίων
 • την εκτέλεση έργων και εργασιών προληπτικού καθαρισμού της βλάστησης από το Δήμο
 • τη λήψη μέτρων για την αποφυγή πρόκλησης πυρκαγιάς από τη λειτουργία χώρων ανεξέλεγκτης εναπόθεσης αστικών απορριμμάτων
 • τη διασφάλιση της επικοινωνίας μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων υπηρεσιών και οργάνων σε επίπεδο Δήμου για την απρόκοπτη ροή πληροφοριών
 • το συντονισμό σε τοπικό επίπεδο της αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών και διαχείρισης των συνεπειών πουθ προκαλούνται από τις δασικές πυρκαγιές
 • ζητήματα και διαδικασίες υλοποίησης της δράσης της οργανωμένης προληπτικής απομάκρυνσης πολιτών
 • την αξιοποίηση των Εθελοντικών Οργανώσεων Πολιτικής Προστασίας

Β. Σύμφωνα με το έκτο σχετικό, σε συνεδρίαση (2η) όλα τα μέλη του Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου (ΣΤΟ) Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Αλεξάνδρειας, όπως αυτά ορίστηκαν με την υπ’ αριθ. 320/20721/25-10-2019 Απόφαση Δημάρχου, η οποία θα διενεργηθεί με τηλεδιάσκεψη την Μ.Τρίτη 19 Απριλίου 2022 και ώρα 10:00 π.μ., με το εξής θέμα:

Πυρκαγιές

και συγκεκριμένα

 • η πορεία υλοποίησης των δράσεων, που οι συμμετέχοντες φορείς στο ΣΤΟ δεσμεύτηκαν για την υλοποίηση τους κατά την πρώτη συνεδρίαση
 • θέματα που αφορούν την ενημέρωση του κοινού για τη λήψη μέτρων πρόληψης από κινδύνους που προέρχονται από δασικές πυρκαγιές
 • θέματα που αφορούν την εγκατάσταση και συντήρηση πυροσβεστικών υδροστομίων στο πλαίσιο λειτουργίας ΔΕΥΑ

Εκτός από τα μέλη που ορίστηκαν στη σχετική απόφαση Δημάρχου, προαιρετική (και επιθυμητή) είναι η συμμετοχή και άλλων υπηρεσιών-οργανισμών στους οποίους κοινοποιείται το παρόν έγγραφο και όπως αυτοί καταγράφονται στον Πίνακα Αποδεκτών.

Ο
ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΓΚΥΡΙΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

 

 

 

 

 

 

Κοινοποίηση