Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Σύσκεψη με προέδρους και μέλη συμβουλίων Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

Αλεξάνδρεια, 22 Ιανουαρίου 2011


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΥΡΕΙΑΣ ΣΥΣΚΕΨΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

Την Παρασκευή 21 Ιανουαρίου πραγματοποιήθηκε, στην αίθουσα συνεδριάσεων του δημοτικού συμβουλίου, ευρεία σύσκεψη στην οποία συμμετείχαν ο δήμαρχος, οι αντιδήμαρχοι, ο πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου και οι πρόεδροι και μέλη των συμβουλίων των δημοτικών και τοπικών κοινοτήτων του δήμου Αλεξάνδρειας.

Σκοπός της σύσκεψης ήταν η ενημέρωση των συμβουλίων των δημοτικών και τοπικών κοινοτήτων για την τρόπο και τη διαδικασία σύνταξης των σχεδίων προϋπολογισμού εξόδων τους καθώς και των έργων και των δράσεων που θα προτείνουν στα αρμόδια όργανα του δήμου, στα πλαίσια κατάρτισης του προϋπολογισμού και του τεχνικού προγράμματος του δήμου για το 2011.

Ο δήμαρχος Φώτης Δημητριάδης, απευθυνόμενος στους προέδρους και τα μέλη των συμβουλίων των δημοτικών και τοπικών κοινοτήτων, αναφέρθηκε στην οικονομική κατάσταση του δήμου, η οποία, όπως είπε, «δεν επιτρέπει να τρέφουμε αυταπάτες και να καλλιεργούμε προσδοκίες στους δημότες ότι μπορούμε να κάνουμε νέα έργα αξιώσεων από δημοτικούς πόρους, τουλάχιστον το 2011».

«Η δεινή οικονομική συγκυρία που πλήττει τη χώρα και έχει ως συνέπεια την περιστολή των δημοσίων δαπανών και τη μεγάλη μείωση την τελευταία διετία των χρηματοδοτήσεων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους και τη Σ.Α.Τ.Α., σε συνδυασμό με τα βάρη που αναμένεται να έχει ο νέος δημοτικός προϋπολογισμός, από υποχρεώσεις παρελθόντων ετών για πληρωμές σε προμηθευτές και εργολάβους, συνεχιζόμενα έργα, καθώς και οφειλές των δημοτικών επιχειρήσεων, δεν αφήνουν δυστυχώς κανένα σχεδόν περιθώριο για να προσβλέπουμε –όσο κι αν το θέλουμε – στην υλοποίηση νέων έργων για το 2011 από δημοτικούς πόρους, παρά μόνον για την κάλυψη των απολύτως αναγκαίων λειτουργικών δαπανών, όπως η μισθοδοσία του προσωπικού, οι προμήθειες βασικών αγαθών, καθώς και η συντήρηση και καλή λειτουργία των εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού του δήμου», τόνισε στην ομιλία του ο δήμαρχος.

Στους παριστάμενους προέδρους και μέλη των συμβουλίων των δημοτικών και τοπικών κοινοτήτων διανεμήθηκαν αναλυτικά στοιχεία με το ύψος των οικονομικών πόρων που μπορούν να διατεθούν σε κάθε δημοτική και τοπική κοινότητα για το 2011, με βάση την κατανομή των πιστώσεων του 80% της ΣΑΤΑ του προηγουμένου έτους ανά δημοτική ενότητα και σύμφωνα με τον πληθυσμό κάθε κοινότητας, ώστε να προχωρήσουν στην κατάρτιση των σχεδίων του προϋπολογισμού και του τεχνικού τους προγράμματος, ιεραρχώντας τα προτεινόμενα έργα κατά απόλυτη αξιολογική σειρά, ώστε να τεθούν πρώτα στην κρίση των αρμοδίων οργάνων του δήμου (οικονομική και εκτελεστική επιτροπή) και στη συνέχεια σε έγκριση από το δημοτικό συμβούλιο.

Με την ευκαιρία αυτής της πρώτης σύσκεψης με τους εκπροσώπους της αποκεντρωμένης διοίκησης του δήμου, τους οποίους, όπως είπε ο δήμαρχος, «θεωρεί, χωρίς καμία διάκριση και εξαίρεση, ως πολύτιμους και βασικούς συνεργάτες για τον προγραμματισμό και την παραγωγή δημοτικού έργου σε όλη την επικράτεια του νέου δήμου», τέθηκαν και γενικότερα ζητήματα αποκεντρωμένης οργάνωσης και λειτουργίας του δήμου, στις δημοτικές ενότητες και στις επιμέρους δημοτικές και τοπικές κοινότητες, για την εξυπηρέτηση των δημοτών εγγύτερα στον τόπο κατοικίας τους.

Ως προς τα ζητήματα αυτά, ο κ. Φώτης Δημητριάδης, δεσμεύτηκε ότι θα κατοχυρωθούν θεσμικά και θα εξασφαλιστούν:

  • Η λειτουργία αποκεντρωμένων υπηρεσιών στις έδρες των καταργηθέντων δήμων (Καβάσιλα, Μελίκη και Πλατύ) εκτός της έδρας του δήμου, με σχετική πρόβλεψη στο νέο Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του δήμου. Οι αποκεντρωμένες υπηρεσίες θα περιλαμβάνουν: Τμήμα ΚΕΠ, Τμήμα Καθαριότητας και Ανακύκλωσης, Γραφείο Συντήρησης Υποδομών, Γραφείο Διοικητικών Θεμάτων και Εξυπηρέτησης του Πολίτη, Γραφείο Οικονομικών Θεμάτων και Γραφείο Αλλοδαπών, τα οποία θα εποπτεύονται από τον κατά τόπο αντιδήμαρχο.
  • Η διάθεση ενός δημοτικού υπαλλήλου σε κάθε πρόεδρο και συμβούλιο δημοτικής και τοπικής κοινότητας, για τη γραμματειακή τους υποστήριξη.
  • Η απόδοση πάγιας προκαταβολής, αμέσως μετά την ψήφιση του δημοτικού προϋπολογισμού, στους προέδρους των δημοτικών και τοπικών κοινοτήτων, ώστε να μπορούν να καλύπτουν δαπάνες στοιχειωδών και επειγόντων εργασιών που κρίνουν απαραίτητες να εκτελεστούν στην κοινότητά τους.
  • Η λειτουργία γραφείων στις τοπικές κοινότητες, με γνώμονα τον πληθυσμό των οικισμών, τη διάθεση κατάλληλων χώρων και εξοπλισμού και τη δυνατότητα ηλεκτρονικής τους δικτύωσης με την έδρα της οικείας δημοτικής ενότητας, εφόσον το επιτρέπουν τα οικονομικά του δήμου και υπάρχει επάρκεια προσωπικού.
  • Η παροχή σε τακτική βάση υπηρεσιών ανταποκριτή ΟΓΑ, ΕΛΓΑ και Αγροτικού Ιατρού (μετά από συνεννόηση με τη Διοίκηση του Γενικού Νοσοκομείου Βέροιας και το Κέντρο Υγείας Αλεξάνδρειας), σε κάθε δημοτική και τοπική κοινότητα.
  • Η δημιουργία τριών ηλεκτρονικών e-ΚΕΠ σε ισάριθμες τοπικές κοινότητες του δήμου, σύμφωνα και με τον προγραμματισμό του υπουργείου Εσωτερικών, που προβλέπεται να λειτουργήσουν το 2011 με χρηματοδότηση από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013».
  • Η οργάνωση και στελέχωση «αυτοτελούς γραφείου διοικητικής βοήθειας», μιας νέας υπηρεσίας υπαγόμενης απευθείας στο δήμαρχο, που θα παρέχει, ενδεχομένως και με τη συνδρομή εθελοντών, διοικητική βοήθεια στο σπίτι (χορήγηση πιστοποιητικών, διεκπεραίωση αιτήσεων, κλπ), σε άτομα που έχουν αντικειμενική αδυναμία προσπέλασης στις δημοτικές υπηρεσίες ή στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών του δήμου.

Μετά την ομιλία του δημάρχου ακολούθησε διάλογος, με ερωτήσεις και παρεμβάσεις προέδρων δημοτικών και τοπικών κοινοτήτων, σχετικά με τη λειτουργία και την δυνατότητα των συμβουλίων να επιλύουν προβλήματα των δημοτών και κατοίκων της κοινότητας τους.

Ο δήμαρχος ζήτησε από όλους τους προέδρους να συνεργάζονται στενά με τους κατά τόπον αντιδημάρχους ώστε να επιλύονται τα προβλήματα της καθημερινότητας, υποσχέθηκε ότι στο μέτρο των δυνατοτήτων του προϋπολογισμού του 2011 θα εξασφαλιστεί τουλάχιστο η συντήρηση των υποδομών, ενώ, για κάποια έργα που απαιτούν μεγάλες δαπάνες για να υλοποιηθούν, θα γίνει προσπάθεια να ενταχθούν στο ΕΣΠΑ.

 

Κοινοποίηση