Συνοπτική Οικονομική Κατάσταση Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2013 του Οργανισμού Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής Μέριμνας

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
H Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου Αλεξάνδρειας, δημοσιεύει τη Συνοπτική Οικονομική Κατάσταση του Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων Οικονομικού Έτους 2013 (πατήστε εδώ

Κοινοποίηση

Μέγεθος γραμματοσειράς