Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Αλεξάνδρειας με μοναδικό θέμα τις συνέπειες της πρόσφατης νεροποντής στην πόλη της Αλεξάνδρειας

 
 
 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87, 07-06-2010) και του άρθρου 11 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου,σε συνδυασμό με τις διατάξεις  του άρθρου 215 παρ.3 του Ν. 3463/2006, σας καλούμε να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (Δημαρχείο Αλεξάνδρειας, Εθνικής Αντίστασης 42), σε ειδική  συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα γίνει στις 11-03-2013 ημέρα Δευτέρα και ώρα 19.00 για συζήτηση και λήψη απόφασης στα μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης: 
Συζήτηση επί της από 01-03-2013 (αριθ. Πρωτ. 7741) αίτησης του Εμπορικού Συλλόγου Αλεξάνδρειας αναφορικά με τις συνέπειες της πρόσφατης νεροποντής στην πόλη της Αλεξάνδρειας.

Κοινοποίηση

Μέγεθος γραμματοσειράς