Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Συνεδριάζει την Τρίτη 22 Αυγούστου η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αλεξάνδρειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87, 07-06-2010), όπως τροποποιήθηκε από το N. 4555/18 (ΦΕΚ 133/19.07.2018 τεύχος Α’), σας καλούμε στην τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα δια ζώσης, σύμφωνα με την εγκύκλιο 374/39135/30-5-2022, την 22α Αυγούστου 2023 ημέρα Τρίτη και ώρα 13:30, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Λήψη απόφασης α) για την έγκριση ή μη της υπ’ αριθ. 45/2023 (Επικαιροποίηση της Α.Μ. 61/2020) μελέτης- έκθεσης τεχνικών προδιαγραφών με τίτλο: «Προμήθεια και εγκατάσταση ευφυούς συστήματος τηλεμετρίας εσωτερικών δικτύων ύδρευσης με ψηφιακούς υδρομετρητές της ΔΕΥΑ Αλεξάνδρειας» , β) τον καθορισμό του τρόπου εκτέλεσης της προμήθειας, γ) την κατάρτιση των όρων της διακήρυξης και δ) τον ορισμό τριμελούς Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης των προσφορών.

2. Έγκριση ή μη του υπ΄αριθ. πρωτ. 15921/10.08.2023 πρακτικού (4ο πρακτικό) της Επιτροπής Διαγωνισμού για την “Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για την εκπόνηση Σχεδίου Αστικής Προσβασιμότητας (Σ.Α.Π.) στο Δήμο Αλεξάνδρειας”.

3. Έγκριση ή μη του υπ΄αριθ. πρωτ. 15828/9.08.2023 πρακτικού (1ο πρακτικό) καθώς επίσης και του υπ΄αριθ. πρωτ. 15956/10.08.2023 πρακτικού (2ο πρακτικό) της Επιτροπής Διαγωνισμού για την “Προμήθεια ηλεκτρικού λεωφορείου”.

4. Λήψη απόφασης για αποδοχή ή μη της γνωμοδότησης δικηγόρου που αφορά την υπόθεση “καταβολή αποζημίωσης στον κ. Ευαγ… Αργιαν….”.

5. Λήψη απόφασης για αποδοχή ή μη της γνωμοδότησης δικηγόρου που αφορά την υπόθεση “Παιδική κατασκήνωση Κυψέλη ΤΣΑΦ – ΤΣΟΥΦ ΑΕ” .

6. Απαλλαγή υπολόγου και έγκριση απόδοσης λογαριασμού.

Ο Πρόεδρος της
Οικονομικής Επιτροπής

Γκυρίνης Παναγιώτης

 

 

 

Κοινοποίηση