Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Συνεδριάζει τη Δευτέρα 17 Μαΐου, το Διοικητικό Συμβούλιο της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αλεξάνδρειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σύμφωνα με την αριθ. 55/Α’/11-3-2020 άρθρο 10 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου ορίζεται ότι «1. Κατά το διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, η λήψη των αποφάσεων των πάσης φύσεως συλλογικών οργάνων των ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού και των διοικητικών συμβουλίων των εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων μπορεί να λαμβάνει χώρα είτε διά περιφοράς κατά τις προβλέψεις της παρ. 5 του άρθρου 67 και της παρ. 1 του άρθρου 167 του Ν. 3852/2010 (Α’ 87), είτε διά τηλεδιάσκεψης με κάθε πρόσφορο τηλεπικοινωνιακό μέσο. Στην περίπτωση της δια ζώσης σύγκλησης των συμβουλίων, οι συνεδριάσεις πραγματοποιούνται κεκλεισμένων των θυρών» και σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική Απόφαση Δ1 α/Γ.Π.οικ. 69239 – ΦΕΚ 4777/Β/29-10-2020.

Βάσει των ανωτέρω, η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αλεξάνδρειας (Σ.Ε.Δ.Ε.), θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς, στις 17 Μαΐου 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, για συζήτηση και λήψη απόφασης, στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Λήψη απόφασης για: α) την αποδοχή των όρων υλοποίησης σχεδίου δράσης(έργου) στο πλαίσιο της επέκτασης της Πράξης «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ-Υποστήριξη Σχολικών Μονάδων ΕΠΑΛ» με κωδ. ΟΠΣ 5010706, του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», ΕΣΠΑ 2014-2020 και χρηματοδότηση των ΕΠΑ.Λ. μέσω των σχολικών επιτροπών, σύμφωνα με την με αριθ.Φ25α/220800/Δ4(ΦΕΚ 5883/Β/31.12.18) Κ.Υ.Α. και δυνάμει της έγκρισης του ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ του 1ου ΕΠΑΛ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ, από το ’’ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ’’ με διακριτό τίτλο «ΝΟΗΣΙΣ» και β) την εξουσιοδότηση του Προέδρου της Σ.Ε.Δ.Ε. για την υπογραφή του σχετικού Ιδιωτικού Συμφωνητικού με το Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου με την επωνυμία ‘’ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ’’ και διακριτό τίτλο «ΝΟΗΣΙΣ», με θέμα την αποδοχή των όρων υλοποίησης του προαναφερόμενου σχεδίου δράσης(έργου), σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. με αριθ. Φ25α/220800/Δ4.

2. Κατάρτιση Ετήσιου Προγράμματος Δράσης έτους 2021 της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αλεξάνδρειας.

3. Εξέταση και διατύπωση γνώμης επί των αιτήσεων των κ. Ραμνιάλη Γεωργίου και κ. Γιαννόπουλου Γεωργίου, με θέμα τη μείωση μισθώματος κυλικείου(40%), για το σχολικό έτος 2020-2021.

4. Εξέταση και διατύπωση γνώμης επί των αιτήσεων των κ. Αργιαντοπούλου Αικατερίνης και κ. Κωτούλα Ανθούλας, με θέμα τη απαλλαγή του ενοικίου για τους μήνες Ιανουάριο-Φεβρουάριο-Μάρτιο & για όσους μήνες, αναφέρεται η υπουργική απόφαση με αριθμό 1025 & ΦΕΚ 538/Β’/11-02-2021 (αφορά τις πληττόμενες επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένων και των σχολικών κυλικείων).

Ο
ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΜΑΝΤΖΩΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

 

 

 

 

 

Κοινοποίηση