Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αλεξάνδρειας την επόμενη Τρίτη, 31 Μαΐου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87, 07-06-2010), όπως τροποποιήθηκε από το N. 4555/18 (ΦΕΚ 133/19.07.2018 τεύχος Α’), του άρθρου 67 του ν. 4830/2021, της υπ’ αριθ. 643/24-9-2021 εγκυκλίου του Υπ. Εσωτερικών καθώς και της Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 27397 (ΦΕΚ Β΄2369/Β/14-05-2022) ΚΥΑ, σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα πραγματοποιηθεί δια τηλεδιάσκεψης την 31η Μαΐου ημέρα Tρίτη και ώρα 13:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Επανυποβολή του θέματος:
Έγκριση ή μη του υπ΄αριθ. πρωτ. 8613/20.05.2022 πρακτικού (1ο πρακτικό) της Επιτροπής Διαγωνισμού για την “Προμήθεια επιβατικού αυτοκινήτου”.

2. Λήψη απόφασης για την έγκριση πρακτικών της δημοπρασίας για την εκμίσθωση του υπ΄αριθ. 8 καταστήματος που βρίσκεται στη Δημοτική Αγορά Αλεξάνδρειας του Δήμου Αλεξάνδρειας.

3. Λήψη απόφασης για την έγκριση πρακτικών της δημοπρασίας για την εκμίσθωση των υπ΄αριθ. 24 & 26 καταστημάτων που βρίσκονται στη Δημοτική Αγορά Αλεξάνδρειας του Δήμου Αλεξάνδρειας.

4. Λήψη απόφασης για την έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Αντικατάσταση και ολοκλήρωση ελαστικού τάπητα Δημοτικού Σταδίου Αλεξάνδρειας»

5. Ανακοίνωση ορισμού επιτροπών για την παραλαβή και τον έλεγχο της ποιότητας των υλικών του έργου «Κατασκευή εγκατάστασης επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων οικισμού Μελίκης Δήμου Αλεξάνδρειας Ν. Ημαθίας».

6. Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους για το έργο «Κατασκευή εγκατάστασης επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων οικισμού Μελίκης Δήμου Αλεξάνδρειας Ν. Ημαθίας».

7. Έγκριση ή μη της υπ΄αριθ. 20/2022 απόφασης του Δ.Σ. του ΟΠΑΚΟΜ με θέμα «Λήψη απόφασης για έγκριση 3ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022 του Ν.Π.Δ.Δ. “Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής Μέριμνας Δήμου Αλεξάνδρειας”».


Ο Πρόεδρος

της Οικονομικής Επιτροπής

Γκυρίνης Παναγιώτης

 

 

Κοινοποίηση