Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αλεξάνδρειας την επόμενη Τρίτη, 15 Σεπτεμβρίου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Σύμφωνα με την αριθ. 55/Α’/11-3-2020 άρθρο 10 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου ορίζεται ότι «1. Κατά το διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, η λήψη των αποφάσεων των πάσης φύσεως συλλογικών οργάνων των ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού και των διοικητικών συμβουλίων των εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων μπορεί να λαμβάνει χώρα είτε διά περιφοράς κατά τις προβλέψεις της παρ. 5 του άρθρου 67 και της παρ. 1 του άρθρου 167 του ν. 3852/2010 (Α’ 87), είτε διά τηλεδιάσκεψης με κάθε πρόσφορο τηλεπικοινωνιακό μέσο. Στην περίπτωση της δια ζώσης σύγκλησης των συμβουλίων, οι συνεδριάσεις πραγματοποιούνται κεκλεισμένων των θυρών».

Βάσει των ανωτέρω καθώς και της αριθμ. 163/33282/29-05-2020 εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών, η τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης (κεκλεισμένων των θυρών) την 15η Σεπτεμβρίου ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση ή μη του υπ΄ αριθ. 13388/08-09-2020 πρακτικού (2ο πρακτικό) (έλεγχος δικαιολογητικών κατακύρωσης) της Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων συνοπτικών διαγωνισμών (προμηθειών και υπηρεσιών) για την «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού (ειδών ηλεκτροφωτισμού, εορταστικού διάκοσμου, φωτιστικών σωμάτων κλπ) για τη Δ.Ε. Αλεξάνδρειας».

2. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη παράτασης καταληκτικής ημερομηνίας διαγωνισμού του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ∆ΙΑΘΕΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΜΕΛΙΚΗΣ» (Α.Μ. 29/2020).

3. Λήψη απόφασης για την έγκριση πρακτικών της δημοπρασίας για την εκμίσθωση των αριθ. 1 & 20 (ενιαίο κατάστημα), 10, 32 και 41 καταστημάτων που βρίσκονται στη Δημοτική Αγορά Αλεξάνδρειας του Δήμου Αλεξάνδρειας

4. Έγκριση ή μη του υπ΄ αριθ. 13121/11-09-2020 πρακτικού (3ο πρακτικό) (έλεγχος δικαιολογητικών κατακύρωσης προμηθευτή προμήθειας λιπαντικών-ομάδα Β) της Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων ανοικτών διαγωνισμών προμήθειας καυσίμων για το έτος 2020 για την “Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών Δήμου Αλεξάνδρειας και των νομικών του προσώπων για τα έτη 2021-2022”.

Ο
Πρόεδρος της  Οικονομικής Επιτροπής

Γκυρίνης Παναγιώτης

 

 

 

 

Κοινοποίηση