Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Συνεδριάζει η Εκτελεστική Επιτροπή του Δήμου Αλεξάνδρειας την Δευτέρα, 18 Νοεμβρίου

 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 62 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»,όπως αυτές τροποποιήθηκαν και ισχύουν με τις διατάξεις του Ν. 4555/2018, σας καλούμε να προσέλθετε στο χώρο συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, του Δήμου Αλεξάνδρειας, σε τακτική συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής, που θα γίνει στις 18 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2019 ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 10:00, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 1ο: Κατάρτιση και Εισήγηση Εκτελεστικής Επιτροπής στο Δ.Σ για το προσχέδιο του Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Αλεξάνδρειας έτους 2020.

Θέμα 2ο: Σύνταξη Προσχεδίου Προϋπολογισμού του Δήμου Αλεξάνδρειας οικονομικού έτους 2020.

Ο
ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΓΚΥΡΙΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

 

 

 

 

 

Κοινοποίηση