Συνεδριάζει εκτάκτως το Διοικητικό Συμβούλιο της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Αλεξάνδρειας

 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 της αριθ. 43254/31-07-2007 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ Β’ 1492/17-08-2007), σας καλούμε σε έκτακτη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αλεξάνδρειας, που θα πραγματοποιηθεί στις 1 Μαρτίου ημέρα ΤΡΙΤΗ και ΩΡΑ 14.00 στα γραφεία της επιχείρησης , για συζήτηση και λήψη απόφασης  επί των  παρακάτω θεμάτων ημερήσιας διάταξης:
1. Λήψη απόφασης για την υποβολή αιτήματος για την έγκριση θέσεων Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής (Π.Φ.Α.) για την υλοποίηση των Προγραμμάτων  Άθλησης για Όλους (Π.Α.γ.Ο.), περιόδου 2016-2017.
2. Λήψη απόφασης για έγκριση ή μη διάθεσης πίστωσης για την προμήθεια υλικών στο πλαίσιο των αποκριάτικων εκδηλώσεων.
O ΠΡΟΕΔΡΟΣ
 

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΔΕΛΙΟΠΟΥΛΟΣ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Κοινοποίηση

Μέγεθος γραμματοσειράς