Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Συγκρότηση Ομάδας Διοίκησης Έργου για το Πρόγραμμα “Διαύγεια”


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                  
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ                                                   Αλεξάνδρεια, 08-02-2011
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                     Αριθ. Πρωτ. 3829
Ταχ. Διεύθυνση: Εθνικής Αντίστασης 42                              Αριθ. Απόφασης: 30/2011
T.K. 59300 Αλεξάνδρεια
Πληροφορίες: Θεόδωρος Μαμουδέλης
Τηλέφωνo: 2333350104
Fax: 2333023625
Email: theomam@alexandria.gr

Θέμα: Συγκρότηση και ορισμός Μελών Ομάδας Διοίκησης Έργου (ΟΔΕ) στο Δήμο Αλεξάνδρειας, στο πλαίσιο εφαρμογής του Προγράμματος «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» (Ν.3861/2010)

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 1 και του άρθρου 10 του Ν.3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 112, 13-07-2010).
2. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ Α’ 87, 07-06-2010).
3. Την υπ’ αριθ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.8/οικ.16752/22-07-2010 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια”».
4. Την υπ’ αριθ. 20868/29-09-2010 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Συμπληρωματική εγκύκλιος για την ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο Διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια”».
5. Το υπ’ αριθ. 2016/26-01-2011 έγγραφο του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των αυτοδιοικητικών οργάνων και των εποπτευόμενων φορέων τους στο διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια”».
6. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο 1 του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α’/2005).
7. Την υπ’ αριθ. 2562/27-01-2011 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμμετοχής υπαλλήλων του Δήμου Αλεξάνδρειας για τη στελέχωση της Ομάδας Διοίκησης Έργου (ΟΔΕ) με αντικείμενο την εφαρμογή του Προγράμματος «Διαύγεια».
8. Την υπ’ αριθ. 7/139/04-01-2011 απόφαση Δημάρχου Αλεξάνδρειας «Ορισμός Προϊσταμένων Οργανικών Μονάδων Δήμου Αλεξάνδρειας» όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθ. 20/1740/20-01-2011 όμοιά της.
9. Την υπ’ αριθ. 1/2/03-01-2011 απόφαση Δημάρχου Αλεξάνδρειας «Ορισμός Αντιδημάρχων, μεταβίβαση αρμοδιοτήτων Δημάρχου στους Αντιδημάρχους και εξουσιοδότηση υπογραφής».
10. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου Αλεξάνδρειας, δεδομένου ότι η Ομάδα Διοίκησης Έργου θα εκτελέσει το έργο της χωρίς αποζημίωση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1. Συγκροτούμε στο Δήμο Αλεξάνδρειας Ομάδα Διοίκησης Έργου (ΟΔΕ) για την εφαρμογή του Προγράμματος «Διαύγεια», αποτελούμενη από επτά (7) μέλη, υπαλλήλους οι οποίοι υπηρετούν στον φορέα με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, μόνιμοι ή με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου.

2. Έργο της ΟΔΕ είναι:
α) Η ρύθμιση των τεχνικών λεπτομερειών της ανάρτησης στο δικτυακό τόπο της οικείας υπηρεσίας που κατά το Ν.3861/2010 είναι υπόχρεη σε ανάρτηση,
β) Η ίδρυση και λειτουργία του δικτυακού τόπου στον οποίο λαμβάνει χώρα η κεντρική ανάρτηση,
γ) Η δημιουργία και τήρηση κεντρικού αρχείου καθώς επίσης και η διαβίβαση στο Εθνικό Τυπογραφείο όλων των αναγκαίων στοιχείων για την ανάρτηση των σχετικών πράξεων στον κεντρικό δικτυακό του τόπο.
δ) Η τήρηση αρχείου των νόμων, προεδρικών διαταγμάτων, καθώς και όλων των πράξεων και αποφάσεων του φορέα με τρόπο προσιτό σε κάθε ενδιαφερόμενο, καθώς και στα άτομα με αναπηρία, και με όλα τα αναγκαία τεχνικά, διαδικαστικά και οργανωτικά μέτρα ώστε να εξασφαλίζεται η προσβασιμότητα, ακεραιότητα και διαθεσιμότητα των κειμένων που αναρτώνται.

3. Η ΟΔΕ θα λειτουργεί εντός και εκτός του ωραρίου εργασίας και σύμφωνα με τις διατάξεις περί συλλογικών οργάνων.

4. Ορίζουμε τον Συντονιστή και τα μέλη της ΟΔΕ ως εξής:

4.1 Μαμουδέλη ΘεόδωροΣυντονιστή, με στοιχεία επικοινωνίας: τηλέφωνο 23333-50104, e-mail: theomam@alexandria.gr, με αναπληρωτή τον Καπετάνο Γρηγόριο, με στοιχεία επικοινωνίας: τηλέφωνο 23333-50159, email: edanal@alexandria.gr.
4.2 Παπαδοπούλου Ευαγγελία, προϊσταμένη της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών, μέλος, με στοιχεία επικοινωνίας: τηλέφωνο 23333-50124, e-mail: papadeva@0849.syzefxis.gov.gr, με αναπληρωτή τον Νικόπουλο Γεώργιο, αναπληρωτή προϊστάμενο της ίδιας Διεύθυνσης, με στοιχεία επικοινωνίας: τηλέφωνο 23313-51802, e-mail: nikopoulosgio@yahoo.gr.
4.3 Δημητρίου Πελαγία, υπάλληλο της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών, μέλος, με στοιχεία επικοινωνίας: τηλέφωνο 23333-50142, e-mail: grds@alexandria.gr, με αναπληρωτή την Πάντου Βασιλική, υπάλληλο της ίδιας Διεύθυνσης, με στοιχεία επικοινωνίας: τηλέφωνο 23333-50125, e-mail: pantou@alexandria.gr.
4.4 Λάχανη Όλγα, υπάλληλο της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, μέλος, με στοιχεία επικοινωνίας: τηλέφωνο 23333-50110, e-mail: dea-plat@otenet.gr, με αναπληρωτή την Γιάγκου Καλλιόπη, προϊσταμένη της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, με στοιχεία επικοινωνίας: τηλέφωνο 23333-50107 e-mail: giagkou@0849.syzefxis.gov.gr.
4.5 Μεσσαλά Παναγιώτη, υπάλληλο της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, μέλος, με στοιχεία επικοινωνίας: τηλέφωνο 23333-50314, e-mail: messalas@0849.syzefxis.gov.gr, με αναπληρωτή την Κυριαζοπούλου Ευδοκία, με στοιχεία επικοινωνίας: τηλέφωνο 23333-50138, e-mail: promithies@alexandria.gr.
4.6 Μακρή Ζαχαρούλα, υπάλληλο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, μέλος, με στοιχεία επικοινωνίας: τηλέφωνο 23333-50131, email: zaxamak@yahoo.gr, με αναπληρωτή τον Γιαννόπουλο Γεώργιο, υπάλληλο της ίδιας Διεύθυνσης, με στοιχεία επικοινωνίας: τηλέφωνο 23333-50100, e-mail: giannopgeo2122@yahoo.gr.
4.7 Ζαρκογιάννη Δημήτριο, υπάλληλο του ΚΕΠ Μελίκης, μέλος, με στοιχεία επικοινωνίας: τηλέφωνο 23313-52302, email: dimzar10@hotmail.com, με αναπληρωτή τον Ντελιόπουλο Θωμά, προϊστάμενο του ΚΕΠ Πλατέος, με στοιχεία επικοινωνίας: τηλέφωνο 23330-41227, email: ntelthom@yahoo.gr.

Η παρούσα απόφαση να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου.

(Μ.Ε.Δ.)

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΚΑΒΑΡΔΙΝΑΣ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

Κοινοποίηση:
1. Οριζόμενους Υπαλλήλους.
2. Εθνικό Τυπογραφείο.

Εσωτερική Διανομή:
1. Προϊσταμένους Διευθύνσεων και Τμημάτων Δήμου Αλεξάνδρειας (με την υποχρέωση να ενημερώσουν το προσωπικό τους).
2. Ιδιαίτερο Γραφείο Δημάρχου.
3. Φάκελος Αποφάσεων Δημάρχου-Αντιδημάρχων.
4. Γραφείο Προσωπικού (για ενημέρωση ατομικού μητρώου υπαλλήλων).

Κοινοποίηση