Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Συγκρότηση και ορισμός μελών Γνωμοδοτικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας Υγείας και Υγιεινής Δήμου Αλεξάνδρειας.

Συγκρότηση και ορισμός μελών
Γνωμοδοτικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας
Υγείας και Υγιεινής
Δήμου Αλεξάνδρειας.

Α Π Ο Φ Α Σ Η
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1] Τις διατάξεις:
α] του άρθρου 75 παρ. Ι τομέας ε΄ σημείο 2 του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/τ.Α΄/08-06-2006) “Κύρωση του κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων”.
β] του άρθρου 58, παρ. 1 περίπτωση δ΄ και των άρθρων 70, 94 παρ. 3β΄ και 95 παρ. 1α΄ του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ87/τ.Α΄/07-06-2010) “Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης”.

2] Την αριθμ. 217/20-04-2011 (ΑΔΑ:4ΑΣΟΩΨΠ-ΗΙ6) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: “Σύσταση Επιτροπής Γνωμοδοτικού χαρακτήρα σε θέματα προστασίας της Δημόσιας Υγείας και της Δημόσιας Υγιεινής”.

3] Την αριθμ. 274/15-09-2014 (ΑΔΑ:ΩΦΜΖΩΨΠ-ΕΞΙ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: “Σύσταση Επιτροπής Γνωμοδοτικού χαρακτήρα σε θέματα προστασίας της Δημόσιας Υγείας και της Δημόσιας Υγιεινής”.

4] Την αριθμ. 303/21-10-2019 (ΑΔΑ:ΩΣ2ΤΩΨΠ-ΒΤΙ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: “Σύσταση Επιτροπής Γνωμοδοτικού χαρακτήρα σε θέματα προστασίας της Δημόσιας Υγείας και της Δημόσιας Υγιεινής”.

5] Το με αριθμ. πρωτ. 1619/19-11 -2019 έγγραφο του Κέντρου Υγείας Αλεξάνδρειας,

6] Το με αριθμ. πρωτ.: 710/03-12-2019 έγγραφο του Ιατρικού Συλλόγου Ημαθίας,

7] Το με αριθμ. πρωτ. 419/18-11 -2019 έγγραφο του Φαρμακευτικού Συλλόγου Ημαθίας,

8] Το με αριθμ. πρωτ. 717610(284223)/18-11-2019 έγγραφο της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας, Τμήμα Κτηνιατρικής.

9] Το με αριθμ. πρωτ. 717641 (3933)/15-11-2019 έγγραφο της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Α] Συγκροτούμε σύμφωνα με την αριθμ. 303/21-10-2019 (ΑΔΑ:ΩΣ2ΤΩΨΠ-ΒΤΙ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: “Σύσταση Επιτροπής Γνωμοδοτικού χαρακτήρα σε θέματα προστασίας της Δημόσιας Υγείας και της Δημόσιας Υγιεινής”, την Επιτροπή Γνωμοδοτικού χαρακτήρα σε θέματα Προστασίας της Δημόσιας Υγείας και της Δημόσιας Υγιεινής Δήμου Αλεξάνδρειας, αποτελούμενη από τους εξής:

1] κ. Δελιόπουλο Στέφανο, Δημοτικό Σύμβουλο, με αναπληρωτή τον κ. Σαρακατσιάνο Νικόλαο, Δημοτικό Σύμβουλο,
2] κ. Τσιλιοπούλου Πολυξένη, Δημοτικό Σύμβουλο, με αναπληρώτρια την κα Μοσχοπούλου Όλγα, Δημοτικό Σύμβουλο,
3] κ. Τσιλόπουλος Σωτήριος, Δημοτικός Σύμβουλος, με αναπληρωτή τον κ. Στυλιανίδη Παρασκευά Δημοτικό Σύμβουλο,
4] κ. Λαφαζάνη Ελένη, Δημοτικό Σύμβουλο, με αναπληρωτή τον κ. Μπουκουβάλα Αθανάσιο, Δημοτικό Σύμβουλο,
5] κ. Αμπεριάδου Παρασκευή, Συντονίστρια Δ/ντρια του Κέντρου Υγείας Αλεξάνδρειας, με αναπληρωτή τον κ. Ελευθεριάδη Απόστολο, Γενικό Ιατρό ΕΑ,
6] κ. Γκόλια Φανούριο, Παιδίατρο, μέλος του Ιατρικού Συλλόγου Ημαθίας, με αναπληρωτή τον κ. Παγκάκο Γεώργιο, Παιδίατρο, μέλος του Ιατρικού Συλλόγου Ημαθίας,
7] κ. Αμοιρίδου Κυριακή, Μικροβιολόγο, μέλος του Ιατρικού Συλλόγου Ημαθίας, με αναπληρώτρια την κ. Παπακωνσταντίνου – Ραπτάκη Φιλίτσα, Μικροβιολόγο, μέλος του Ιατρικού Συλλόγου Ημαθίας,
8] κ. Παράσχου Παναγιώτα του Δημητρίου, Φαρμακοποιό – μέλος του Φαρμακευτικού Συλλόγου Ημαθίας, με αναπληρώτρια την κ. Δεμερτζίδου Γεωργία του Χαράλαμπου, Φαρμακοποιό – μέλος του Φαρμακευτικού Συλλόγου Ημαθίας,
9] κ. Γκιουσλή Γεωργία, Κτηνίατρο του Γραφείου Κτηνιατρείου Βέροιας του Τμήματος Κτηνιατρικής Π.Ε. Ημαθίας, με αναπληρωτή της τον κ. Φακαλή Ιωάννη, Κτηνίατρο του Γραφείου Κτηνιατρείου Αλεξάνδρειας του ιδίου Τμήματος.
10] κ. Παπαδόπουλο Γεώργιο, Αναπληρωτή Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας, με αναπληρωτή τον κ. Χρυσάφη Απόστολο του Αριστομένη, Επόπτη Δημόσιας Υγείας της ίδιας υπηρεσίας.
11] κ. Ραφαηλίδου Ευαγγελία, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη του Αυτοτελούς Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας του Δήμου Αλεξάνδρειας, κλάδου ΠΕ Ψυχολόγων, με αναπληρώτρια την Μοσχοτά Κρυστάλλω, υπάλληλο Δήμου Αλεξάνδρειας, κλάδου ΠΕ Γυμναστών, με επιπλέον καθήκοντα την γραμματειακή υποστήριξη του έργου της επιτροπής.

Β] Πρόεδρος της Επιτροπής ορίζεται ο Δελιόπουλος Στέφανος, σύμφωνα με την αριθμ. 303/21-10-2019 (ΑΔΑ:ΩΣ2ΤΩΨΠ-ΒΤΙ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αλεξάνδρειας.

Γ] Η Επιτροπή Προστασίας Δημόσιας Υγείας και Υγιεινής αποτελεί συμβουλευτικό όργανο του Δήμου και έχει γνωμοδοτικές αρμοδιότητες στα θέματα που αφορούν την δημόσια υγεία και υγιεινή, την πρόληψη, την προστασία και προαγωγή της υγείας των δημοτών και κατοίκων της περιοχής του Δήμου Αλεξάνδρειας, καθώς και την εφαρμογή συναφών με τα ανωτέρω θέματα προγραμμάτων, δράσεων και μέτρων. Έργο της Επιτροπής είναι η επεξεργασία και εισήγηση θεμάτων της αρμοδιότητάς της προς το Δημοτικό Συμβούλιο ή και άλλα αρμόδια δημοτικά όργανα.

Δ] Ο Πρόεδρος της Επιτροπής συντονίζει, συγκαλεί και προεδρεύει των εργασιών της. Η Επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει νόμιμα, όταν τα παρόντα μέλη είναι περισσότερα από τα απόντα.
Τα πορίσματα και οι εισηγήσεις της Επιτροπής υποβάλλονται γραπτώς στον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, εντός προθεσμίας που ορίζει κάθε φορά το Δημοτικό Συμβούλιο. Η Επιτροπή διατυπώνει τη γνώμη της, με αιτιολογημένη έκθεσή της, στην οποία αναγράφονται και τυχόν διαφορετικές απόψεις μελών της που διαμορφώθηκαν σε αυτή.

Ε] Η παρούσα απόφαση ισχύει μέχρι κατάργησης ή τροποποίησής της.

ΣΤ] Η αριθμ. 412/26513/31-12-2018 (ΑΔΑ:Ω40ΤΩΨΠ-Ε9Ψ) απόφαση του κ. Δημάρχου, με θέμα: “Συγκρότηση και ορισμός μελών Γνωμοδοτικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας Υγείας και Υγιεινής Δήμου Αλεξάνδρειας”, καταργείται.

 

Ο
ΔΗΜΑΡΧΟΣ


ΓΚΥΡΙΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Κοινοποίηση