Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Στις 8 Σεπτεμβρίου η επόμενη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αλεξάνδρειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Σύμφωνα με την αριθ. 55/Α’/11-3-2020 άρθρο 10 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου ορίζεται ότι «1. Κατά το διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, η λήψη των αποφάσεων των πάσης φύσεως συλλογικών οργάνων των ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού και των διοικητικών συμβουλίων των εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων μπορεί να λαμβάνει χώρα είτε διά περιφοράς κατά τις προβλέψεις της παρ. 5 του άρθρου 67 και της παρ. 1 του άρθρου 167 του ν. 3852/2010 (Α’ 87), είτε διά τηλεδιάσκεψης με κάθε πρόσφορο τηλεπικοινωνιακό μέσο. Στην περίπτωση της δια ζώσης σύγκλησης των συμβουλίων, οι συνεδριάσεις πραγματοποιούνται κεκλεισμένων των θυρών».

Βάσει των ανωτέρω καθώς και της αριθμ. 163/33282/29-05-2020 εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών, η τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης (κεκλεισμένων των θυρών) την 8η Σεπτεμβρίου ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Κατάρτιση σχεδίου 15ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020.

2. Έγκριση ή μη του αριθ. πρωτ. 13046/03-09-2020 πρακτικού (1ο πρακτικό) της Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων συνοπτικών διαγωνισμών (προμηθειών και υπηρεσιών) για την «Προμήθεια και μεταφορά χωμάτων και χαλικών».

3. Λήψη απόφασης για, α) αποδοχή ή μη της γνωμοδότησης δικηγόρου (Αφορά υπόθεση αποζημίωσης του κ. Ιωάννη Τσούκη) β) τον ορισμό δικηγόρου για τις περαιτέρω ενέργειες, (εφόσον απαιτηθεί).

4. Λήψη απόφασης για, α) αποδοχή ή μη της γνωμοδότησης δικηγόρου (Αφορά υπόθεση Δημητρίου Πατσιόπουλου) β) τον ορισμό δικηγόρου για τις περαιτέρω ενέργειες, (εφόσον απαιτηθεί).

5. Λήψη απόφασης για τη διαγραφή ποσού από χρηματικό κατάλογο περίπ.1δ άρθρο 174 Ν.3463/06.

6. Τροποποίηση της αριθ. 276/2020 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής σχετικά με τον ορισμό αναπληρωτή προέδρου της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού του έργου “ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΓΕΦΥΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ”.

Ο Πρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής


Γκυρίνης Παναγιώτης

 

 

 

 

 

 

 

Κοινοποίηση