Σήμερα νέα συνεδρίαση του Δ.Σ. της Κοινωφελούς επιχείρησης του Δήμου Αλεξάνδρειας

 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 της αριθ. 43254/31-07-2007 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ Β’ 1492/17-08-2007), σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αλεξάνδρειας, που θα πραγματοποιηθεί στις 4 ΜΑΪΟΥ ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ΩΡΑ 15.00 στα γραφεία της επιχείρησης “οδός Βεροίας – Δημοτικό Κολυμβητήριο”, για συζήτηση και λήψη απόφασης  επί των  παρακάτω θεμάτων ημερήσιας διάταξης:
 
1. Λήψη απόφασης για την προμήθεια ή μη αντικλειδιών για τα ερμάρια στο χώρο των αποδυτηρίων του Δημοτικού Κολυμβητηρίου – Έγκριση διάθεσης πίστωσης.
 
2. Λήψη απόφασης για την προμήθεια ή μη ανταλλακτικών  και αναλώσιμων υλικών για την επισκευή & συντήρηση μηχανοκίνητου και χειροκίνητου χλοοκοπτικού – Έγκριση διάθεσης πίστωσης.
 
3. Λήψη απόφασης για την προμήθεια ή μη υλικών για την επισκευή & συντήρηση εγκαταστάσεων στον ευρύτερο χώρο του ΔΑΚ Αλεξάνδρειας –– Έγκριση διάθεσης πίστωσης.
 
4. Λήψη απόφασης για την παροχή ή μη υπηρεσιών για την ηχητική κάλυψη της πολιτιστικής εκδήλωσης ‘’πανήγυρης’’ για τον εορτασμό των Αγίων Κυρίλλου & Μεθοδίου στις 11/05/2015 – Έγκριση διάθεσης πίστωσης. 
 
5. Λήψη απόφασης για την παροχή ή μη υπηρεσιών για τη δημιουργία φόρμας συνοδευτικού εντύπου εντάλματος – Έγκριση διάθεσης πίστωσης.
 
6. Λήψη απόφασης για την προμήθεια ή μη ηλεκτρολογικού υλικού για την  επισκευή & συντήρηση των W.C. Δημοτικού  Αμφιθεάτρου  και των αποδυτηρίων του ΔΑΚ Αλεξάνδρειας –– Έγκριση διάθεσης πίστωσης.
 
7. Λήψη απόφασης για την προμήθεια ή μη ειδών φιλοξενίας για την πραγματοποίηση της πολιτιστικής εκδήλωσης  ‘’19 Συνάντηση Χορωδιών Δήμου Αλεξάνδρειας’’ στις 10/05/2015 –  Έγκριση διάθεσης πίστωσης.
O ΠΡΟΕΔΡΟΣ


ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΔΕΛΙΟΠΟΥΛΟΣ 

Κοινοποίηση

Μέγεθος γραμματοσειράς