Εκλογή Προεδρείου και μελών Επιτροπών Δήμου Αλεξάνδρειας

Την Κυριακή 2 Ιανουαρίου στις 6 μμ πραγματοποιήθηκε στο δημαρχείο Αλεξάνδρειας η ειδική συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου για την εκλογή του προεδρείου, των μελών της οικονομικής επιτροπής και της επιτροπής ποιότητας ζωής.

Πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου εξελέγη ο κ. Ιωάννης Γκιουρτζής με 22 ψήφους, αντιπρόεδρος ο κ. Ιωάννης Απατσίδης με 17 ψήφους και γραμματέας ο κ. Αθανάσιος Τσιάπλας με 27 ψήφους.

Στην οικονομική επιτροπή εξελέγησαν, από τη δημοτική παράταξη της πλειοψηφίας οι κ.κ. Γρηγόριος Στεργιόπουλος, Δημήτριος Βασιλόπουλος, Ζαχαρίας-Γεώργιος Κοριτίδης, Αθανάσιος Κούγκας και Αριστείδης Ματσούκας και από τη δημοτική παράταξη της μείζονος μειοψηφίας, οι κ.κ. Χαράλαμπος Γκιόνογλου, Νικόλαος Ανεσίδης και Ισαάκ Χαλκίδης.

Στην επιτροπή ποιότητας ζωής εξελέγησαν, από τη δημοτική παράταξη της πλειοψηφίας οι κ.κ. Σάββας Ανδρονίδης, Κωνσταντίνος Βενιόπουλος, Δημήτριος Γκιορτζής, Ιερεμίας Κιοσέογλου και Χρήστος Κωτούλας, από τη δημοτική παράταξη της μείζονος μειοψηφίας, ο κ. Κωνσταντίνος Ναλμπάντης και η κ. Μαρία Βουλγαροπούλου και από τη δημοτική παράταξη της ελάσσονος μειοψηφίας, ο κ. Χρήστος Αλευράς.

Από αριστερά προς τα δεξιά ο νέος Δήμαρχος Φ. Δημητριάδης, ο γραμματέας του Δ.Σ. Α. Τσιάπλας, ο αντιπρόεδρος του Δ.Σ. Ι. Απατσίδης, ο πρόεδρος του Δ.Σ. Ι. Γκιουρτζής.

Κοινοποίηση

Μέγεθος γραμματοσειράς