Γνωμοδότηση για το έργο “Σταθμός Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ) Διαχειριστικής Ενότητας Π.Ε. Ημαθίας

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

Υποβλήθηκε για γνωμοδότηση από κάθε ενδιαφερόμενο πολίτη ή φορέα από 17-10-2012 έως και 16-11-2012, η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για το έργο: “Σταθμός Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ) Διαχειριστικής Ενότητας Π.Ε. Ημαθίας, που θα κατασκευαστεί στο στο υπ’ αρίθμ. 666 αγροτεμάχιο του Αγροκτήματος Αλεξάνδρειας του Δ. Αλεξάνδρειας, Π.Ε. Ημαθίας”

Περισσότερες πληροφορίες στο συνημμένο έγγραφο:

Ανακοίνωση της Π.Κ.Μακεδονίας 

Κοινοποίηση

Μέγεθος γραμματοσειράς