Εκδήλωση στο Κλειδί σχετική με το Πρόγραμμα Αλιείας με τίτλο “Αειφόρος Ανάπτυξη Δυτικής Ακτής Θερμαϊκού Κόλπου” που διοργανώνει η Αναπτυξιακή Ν. Θεσσαλονίκης

 
 
 
Δευτέρα, 4 Μαΐου 2015, στις 20:00 το βράδυ
 
Τοπική Εκδήλωση για το Πρόγραμμα Αλιείας με τίτλο
“Αειφόρος Ανάπτυξη Δυτικής Ακτής Θερμαϊκού Κόλπου”

 
Η Αναπτυξιακή Νομού Θεσσαλονίκης Α.Ε – Ανώνυμη Εταιρία Ο.Τ.Α (ΑΝΕΘ) στο πλαίσιο σχετικής προκήρυξης του ΥΠΑΑΤ (Άξονας 4 του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας 2007-2013) εκπόνησε και υλοποιεί, ως Ομάδα Τοπικής Δράσης Αλιείας (ΟΤΔ Αλιείας), Τοπικό Πρόγραμμα Αλιείας με τίτλο “Αειφόρος Ανάπτυξη Δυτικής Ακτής Θερμαικού Κόλπου”, Δημόσιας Δαπάνης €4,99εκ.
Στα πλαίσια Δημοσιοποίησης του Προγράμματος στους δυνητικούς δικαιούχους, διοργανώνεται τοπική εκδήλωση στο Κοινοτικό Κατάστημα Κλειδίου, σήμερα Δευτέρα 4 Μαΐου στις 20:00.
Περισσότερες πληροφορίες για το έως και σήμερα δημοσιευμένο Πρόγραμμα εκδηλώσεων μπορείτε να βρείτε:
http://www.aneth.gr/aL_Dimosiop_3.asp
Πληροφορίες για το Πρόγραμμα θα βρείτε:
http://www.aneth.gr/alieia/Prok_3/Proskl_3.pdf
http://www.aneth.gr/aL_1_map.asp 

Κοινοποίηση

Μέγεθος γραμματοσειράς