Δημοσίευση στα πλαίσια του Τοπικού Σχεδίου για την Απασχόληση (ΤοπΣα) «Ανάπτυξη Μακεδονικού κάμπου μέσα από την αξιοποίηση του Τοπικού ανθρώπινου Δυναμικού – ΑΞΙΑ»

Δημοσίευση στα πλαίσια του Τοπικού Σχεδίου για την Απασχόληση (ΤοπΣα)
«Ανάπτυξη Μακεδονικού κάμπου μέσα από την αξιοποίηση του Τοπικού ανθρώπινου Δυναμικού – ΑΞΙΑ»
 Για να λάβετε το newsletter στον υπολογιστή σας πατήστε στην εικόνα:
Μέγεθος γραμματοσειράς