Δημοσίευση στα πλαίσια του Τοπικού Σχεδίου για την Απασχόληση (ΤοπΣα) “Ανάπτυξη Μακεδονικού κάμπου μέσα από την αξιοποίηση του Τοπικού ανθρώπινου Δυναμικού – ΑΞΙΑ”

Δημοσίευση στα πλαίσια του Τοπικού Σχεδίου για την Απασχόληση (ΤοπΣα)
“Ανάπτυξη Μακεδονικού κάμπου μέσα από την αξιοποίηση του Τοπικού ανθρώπινου Δυναμικού – ΑΞΙΑ”
 Για να λάβετε το newsletter στον υπολογιστή σας πατήστε στην εικόνα:

Κοινοποίηση

Μέγεθος γραμματοσειράς