Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Έγγραφο Δημάρχου Αλεξάνδρειας σχετικά με το έργο “Εφαρμογή Ολοκληρωμένων Παρεμβάσεων στο Δ.Δ. Αλεξάνδρειας”

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

Αλεξάνδρεια, 23 Μαΐου 2012

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΕΓΓΡΑΦΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΕΡΓΟ
«ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΟ Δ.Δ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ»

Το τελευταίο διάστημα η διοίκηση του δήμου Αλεξάνδρειας και ο δήμαρχος προσωπικά γίνονται, σε καθημερινή βάση, αποδέκτες πολλών παραπόνων και διαμαρτυριών κατοίκων (και όχι μόνο) της Αλεξάνδρειας, για τα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί στην πόλη από την εκτέλεση του έργου «Εφαρμογή ολοκληρωμένων παρεμβάσεων στο Δ.Δ. Αλεξάνδρειας».

Με αφορμή και τις διαμαρτυρίες αυτές ο δήμαρχος Αλεξάνδρειας κ. Φώτης Δημητριάδης απέστειλε την Τετάρτη 23 Μαΐου έγγραφο στις αρμόδιες υπηρεσίες της Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας, στην Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας καθώς και στον ανάδοχο του έργου.

Στο έγγραφό του ο δήμαρχος Αλεξάνδρειας διατυπώνει παρατηρήσεις, επισημαίνει αστοχίες στην εκτέλεση του έργου και ζητά από τις αρμόδιες αρχές να επιληφθούν άμεσα για να γίνουν οι αναγκαίες διορθωτικές παρεμβάσεις προκειμένου «να ολοκληρωθεί όσο είναι εφικτό έντεχνα, για να είναι λειτουργικό και ωφέλιμο στην πόλη και στους πολίτες» και τονίζει ότι «είναι επιεικώς απαράδεκτο ένα έργο 5.000.000 ευρώ να δημιουργεί, αντί να επιλύει προβλήματα».

Σημειώνεται ότι το έργο «Εφαρμογή ολοκληρωμένων παρεμβάσεων στο Δ.Δ. Αλεξάνδρειας» εντάχθηκε τον Οκτώβριο του 2010 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μακεδονία-Θράκη» 2007-2013 και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης. Ο σχεδιασμός και η μελέτη του έργου έγινε με ευθύνη της προηγούμενης δημοτικής αρχής, χωρίς την παραμικρή ανάμειξη και εμπλοκή της σημερινής δημοτικής αρχής, δεδομένου ότι αναθέτουσα και διευθύνουσα αρχή για την υλοποίηση του έργου είναι τα αρμόδια όργανα της Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας, που διεξήγαγαν τον σχετικό δημόσιο διαγωνισμό και κατακύρωσαν την εκτέλεσή του στην Κοινοπραξία «Άτλαντας ΑΤΕ – Ε. Μπόσκος & Σία ΕΕ» έναντι συμβατικού προϋπολογισμού 4.797.103,34 ευρώ.

Το έγγραφο του δημάρχου Αλεξάνδρειας, με θέμα «Παρατηρήσεις στο έργο «Εφαρμογή ολοκληρωμένων παρεμβάσεων στο Δ.Δ. Αλεξάνδρειας Νομού Ημαθίας» έχει ως εξής:

«Ο τρόπος με τον οποίο εκτελείται το παραπάνω έργο, με τα διάσπαρτα εργοτάξια μέσα στην πόλη και τις εργασίες που γίνονται με τέτοια σπουδή (εκσκαφές, καθαιρέσεις και λοιπές εργασίες) δημιουργούν σοβαρότατα προβλήματα στην καθημερινή ζωή και δραστηριότητα των πολιτών.

Σύμφωνα με την Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων, πρέπει να αναφέρονται οι τμηματικές προθεσμίες εκτέλεσης του έργου που καθορίζονται σε σαφή χρονοδιαγράμματα για την πλήρη ολοκλήρωση κάποιων τμημάτων και επί αυτού θα θέλαμε σχετική ενημέρωση.

Επίσης, θα πρέπει να λαμβάνονται όλα τα αναγκαία μέτρα ασφάλειας (σήματα και ενδεικτικές πινακίδες) στα σημεία που γίνονται παρεμβάσεις και με καθημερινή ενημέρωση του Δήμου και της αρμόδιας Τεχνικής Υπηρεσίας.

Για τα φρεάτια φωτισμού πρέπει να ληφθεί ιδιαίτερη μέριμνα για την αποφυγή ατυχημάτων, καθώς σε πολλά σημεία τα αγκύρια ιστών φωτισμού εξέχουν από την βάση του πεζοδρομίου αρκετά (15-20 εκατ.), ικανά να προκαλέσουν σοβαρά ανθρώπινα ατυχήματα.

Στα πεζοδρόμια που κατασκευάζονται στο κέντρο της πόλης και σε πολλά σημεία δεν έχει ληφθεί υπόψη ότι δεν υπάρχουν αγωγοί ομβρίων υδάτων με αποτέλεσμα, με την παραμικρή βροχόπτωση (διαπιστώθηκε το οξύτατο πρόβλημα πρόσφατα με τις τελευταίες βροχές), να δημιουργείται μία τραγική κατάσταση που εγκυμονεί κινδύνους τόσο στην ασφάλεια των πολιτών όσο και στις υποδομές. Γι’ αυτό θα πρέπει το έργο να εκτελεστεί κατά τέτοιο τρόπο ώστε οι κλίσεις των ρείθρων να είναι τέτοιες ώστε τα νερά να οδηγούνται στα σημεία που παλαιότερα, πριν την κατασκευή του έργου, γινόταν απορροή.

Ιδιαίτερη μέριμνα να δοθεί στις ράμπες των Α.Μ.Ε.Α., διότι κάποιες πρέπει να επανασχεδιαστούν ώστε να είναι λειτουργικές.

Επίσης, ενώ προβλέφθηκε σε όλη την έκταση του έργου η φύτευση 835 δένδρων και 331 θάμνων, δεν προβλέφθηκε σύστημα άρδευσης, που με απόλυτη βεβαιότητα μετά πάροδο μικρού χρονικού διαστήματος θα οδηγηθούν στην ξήρανση.

Όσον αφορά το θέμα της δημιουργίας εσοχών στα πεζοδρόμια για την τοποθέτηση των κάδων απορριμμάτων σας έχουμε ήδη ενημερώσει, όπως επίσης και για την δημιουργία φρεατίων και απομάκρυνσης ομβρίων από ιδιοκτησίες.

Τέλος, λόγω των πανελλαδικών εξετάσεων και προκειμένου οι διαγωνιζόμενοι μαθητές και μαθήτριες να είναι όσο το δυνατόν απερίσπαστοι στο έργο τους, θα παρακαλέσουμε οι εργασίες που απαιτούν χρήση θορυβωδών μηχανημάτων να ανασταλούν προσωρινά έως τη λήξη των εξετάσεων.

Κατόπιν των παραπάνω παρατηρήσεών μας στο εκτελούμενο έργο, που είναι απόρροια μιας μελέτης γεμάτης αστοχίες και η οποία, όπως αποδεικνύεται, έγινε με πολύ προχειρότητα, παρακαλούμε όπως επιληφθείτε άμεσα για να γίνουν οι αναγκαίες παρεμβάσεις-διορθώσεις προκειμένου το έργο να ολοκληρωθεί όσο είναι εφικτό έντεχνα, για να είναι λειτουργικό και ωφέλιμο στην πόλη και στους πολίτες, διότι είναι επιεικώς απαράδεκτο ένα έργο 5.000.000 ευρώ να δημιουργεί, αντί να επιλύει προβλήματα».

 

Κοινοποίηση