Ψήφισμα συμπαράστασης προς τους Εργαζόμενους στο Εργοστάσιο Πλατέος της Vivartia

ΕΚΔΟΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ
ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ
ΣΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΛΑΤΕΟΣ ΝΟΜΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ ΤΗΣ ΓΑΛΑΚΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ
«VIVARTIA-ΔΕΛΤΑ» (ΠΡΩΗΝ NESTLE)

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αλεξάνδρειας, στην έκτακτη συνεδρίασή του που έλαβε χώρα την Τρίτη 18 Ιουνίου 2019 στις 14:00, εξέδωσε ομόφωνα (αριθ. απόφασης 187/2019 με ΑΔΑ:6ΑΕΑΩΨΠ-Η4Μ) ψήφισμα συμπαράστασης και αλληλεγγύης προς τους εργαζόμενους στο εργοστάσιο Πλατέος Νομου Ημαθίας της γαλακτοβιομηχανίας «Vivartia-ΔΕΛΤΑ» (πρωην NESTLE) και ζητά:

• Αμεση επαναλειτουργία του εργοστασίου της γαλακτοβιομηχανίας «Vivartia-ΔΕΛΤΑ» στο Πλατύ Ημαθίας.

• Σταδιακό εκσυγχρονισμό του εξοπλισμού του εργοστασίου και της αναβάθμισης της υλικοτεχνικής υποδομής του, εάν και εφοσον απαιτείται.

• Επαναφορά όλων των εργαζομένων στις θέσεις εργασίας τους, συμπεριλαμβανομένων και αυτών που συμφώνησαν σε εθελούσια έξοδο.

• Διατήρηση της ισχύουσας συλλογικής σύμβασης εργασίας.

Ο
ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Θ. ΡΑΠΤΗΣ

Κοινοποίηση

Μέγεθος γραμματοσειράς