Προσωρινά αποτελέσματα Προκηρύξεων για την πρόσληψη Γυμναστών, Ψυχολόγου και Μουσικού από την Κοινωφελή Επιχείρηση του Δήμου Αλεξάνδρειας

Η Κοινωφελής Επιχείρηση του Δήμου Αλεξάνδρειας ανακοινώνει τα προσωρινά αποτελέσματα από τις προκηρύξεις ΣΟΧ 1/2012, ΣΟΧ 2/2012, ΣΟΧ 5/2011 που αφορούν την πρόσληψη προσωπικού για την κάλυψη αναγκών της.

Συγκεκριμένα, τα αποτελέσματα της Προκήρυξης ΣΟΧ 1/2012, που αφορά την πρόσληψη προσωπικού για την υλοποίηση των προγραμμάτων Γενικών & Ειδικών Προγραμμάτων άθλησης μεγάλης διάρκειας περιόδου 2011/2012:

ΓΕΝΙΚΑ Προγράμματα
Ονομαστική Κατάσταση Υποψηφίων
Πίνακας Κατάταξης
Πίνακας επιλεχθέντων

ΕΙΔΙΚΑ Προγράμματα 
Ονομαστική Κατάσταση Υποψηφίων
Πίνακας Κατάταξης
Πίνακας επιλεχθέντων

Πίνακας Απορριφθέντων Γενικών & ειδικών Προγραμμάτων

Επίσης, τα προσωρινά αποτελέσματα της προκήρυξης ΣΟΧ 2/2012 για την πρόσληψη ενός Μουσικού ΠΕ είναι:

Ονομαστική Κατάσταση Υποψηφίων
Πίνακας Κατάταξης
Πίνακας Επιλεχθέντων
Πίνακας Απορριφθέντων

Επιπρόσθετα, τα προσωρινά αποτελέσματα της προκήρυξης ΣΟΧ 5/2011 για την πρόσληψη ενός Ψυχολόγου ΠΕ, έχουν ως εξής:

Ονομαστική Κατάσταση Υποψηφίων
Πίνακας Επιλεχθέντων ΣΟΧ5/2011
Πίνακας Απορριφθέντων ΣΟΧ5/2011 

Δικαίωμα ένστασης επί των αποτελεσμάτων έχουν οι υποψήφιοι για διάρκεια δέκα (10) ημερών από την ημέρα ανάρτησης των αποτελεσμάτων (15/02/2012), περισσότερες πληροφορίες στο έντυπο της προκήρυξης και στο τηλέφωνο: 2333025390 (κα Πουλουτίδου, ώρες 07:00-15:00) 

Κοινοποίηση

Μέγεθος γραμματοσειράς