Πρόσληψη τριών ατόμων (ειδικότητας Υ/Ε Γενικών καθηκόντων) μέσω προγραμμάτων Κοιν. Χαρακτήρα (ανακοίνωση ονομάτων)

 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
 
Ο Δήμος Αλεξάνδρειας ανακοινώνει την Πρόσληψη προσωπικού μέσω της Πράξης «Προώθηση της απασχόλησης μέσω Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα», σε επιβλέποντες φορείς 32.433 θέσεων πλήρους απασχόλησης, τριών ατόμων ειδικότητας ΥΕ Γενικών καθηκόντων με διάρκεια σύμβασης 01/06/2016 – 31/10/2016.
 
Περισσότερα στο συνημμένο αρχείο

Κοινοποίηση

Μέγεθος γραμματοσειράς