Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Πρόσληψη προσωπικού Πράξης “Προώθηση της απασχόλησης μέσω Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα συμπεριλαμβανομένης και της κατάρτισης, για 8.933 Θέσεις Πλήρους Απασχόλησης”

Πρόσληψη προσωπικού Πράξης «Προώθηση της απασχόλησης μέσω Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα συμπεριλαμβανομένης και της κατάρτισης, σε πενήντα έξι (56) Δήμους και τριάντα επτά (37) Υπηρεσίες του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας/ Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών για 8.933 Θέσεις Πλήρους Απασχόλησης”

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 58 παρ. 1(δ) , 254 παρ. 1 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α.87) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Την υπ’ αριθ. Νο 3/2019 Δημόσια Πρόσκληση του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού σε εγγεγραμμένους ανέργους στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, για υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία κατάρτισης του πίνακα κατάταξης ανέργων για την προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα συμπεριλαμβανομένης και της κατάρτισης, σε πενήντα έξι (56) Δήμους και τριάντα επτά (37) Υπηρεσίες του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας/ Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών για 8.933 Θέσεις Πλήρους Απασχόλησης »
3. Τον Οριστικό Πίνακα με τα Τελικά Αποτελέσματα Προγράμματος Κοινωφελούς Χαρακτήρα ”
4. Τα συστατικά σημειώματα θέσεων εργασίας των επιτυχόντων ωφελουμένων που τοποθετούντ συμπεριλαμβανομένης και της κατάρτισης, σε πενήντα έξι (56) Δήμους και τριάντα επτά (37) Υπηρεσίες του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας/ Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών για 8.933 Θέσεις Πλήρους Απασχόλησηςαι στο Δήμο Αλεξάνδρειας.
5. Τον έλεγχο των προβλεπόμενων δικαιολογητικών της Πρόσκλησης, όπως αυτά προβλέπονται στην υπ’ αριθ. Νο 3/2019 Δημόσια Πρόσκληση του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού.
6. Τις διατάξεις του άρθρου 28 του Ν. 2190/1994(Α΄28), του άρθρου 17 του Ν. 3870/2010(Α΄138) και του άρθρου 82 του Ν. 4604/2019(Α΄50)

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Την τοποθέτηση των κάτωθι:

Α/Α

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥ-ΜΟ

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

ΕΙΔΙΚΟΤΗ-ΤΑ

ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ΤΟΠΟΘΕΤΗ-ΣΗ

1

ΚΙΤΣΑ ΕΥΓΕΝΙΑ

ΟΔΥΣΣΕΥΣ

ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙ-ΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΑΠΟ 13/06/2019 ΕΩΣ 12/02/2020

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟ-ΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗ-ΤΑΣ

2

ΑΡΧΟΝΤΙΔΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙ-ΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΑΠΟ 13/06/2019 ΕΩΣ 12/02/2020

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟ-ΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗ-ΤΑΣ

3

ΜΠΑΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΤΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΑΠΟ 13/06/2019 ΕΩΣ 12/02/2020

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟ-ΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗ-ΤΑΣ

4

ΑΔΑΜΙΔΟΥ ΕΛΠΙΔΑ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΤΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΑΠΟ 13/06/2019 ΕΩΣ 12/02/2020

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟ-ΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗ-ΤΑΣ

5

ΜΠΑΛΙΤΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ

ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙ-ΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΑΠΟ 13/06/2019 ΕΩΣ 12/02/2020

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

6

ΣΠΥΡΙΔΩΝΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ

ΒΕΝΙΑΜΙΝ

ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΕΛΚΥΣΤΗΡΑ

ΑΠΟ 13/06/2019 ΕΩΣ 12/02/2020

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟ-ΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗ-ΤΑΣ

7

ΙΟΦΚΟΣ ΤΑΤΙΑΝΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ

ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙ-ΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΥΔΡΑΥΛΙ-ΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΑΠΟ 13/06/2019 ΕΩΣ 12/02/2020

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

8

ΠΟΡΠΟΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙ-ΝΟΣ

ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗ-ΜΑΤΩΝ ΜΙΚΡΟΥ ΓΕΡΑΝΟΦΟ-ΡΟΥ

ΑΠΟ 13/06/2019 ΕΩΣ 12/02/2020

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟ-ΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗ-ΤΑΣ

9

ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

ΑΠΟ 13/06/2019 ΕΩΣ 12/02/2020

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

10

ΛΑΖΟΓΚΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ

ΔΕ ΔΙΟΙ-ΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙ-ΚΟΥ

ΑΠΟ 13/06/2019 ΕΩΣ 12/02/2020

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

11

ΣΙΜΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΣΩΚΡΑΤΗΣ

ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟ-ΡΙΚΗΣ

ΑΠΟ 13/06/2019 ΕΩΣ 12/02/2020

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΕΠ

12

ΜΠΟΥΚΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΚΥΡΙΑΚΟΣ

ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΦΥΛΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

ΑΠΟ 13/06/2019 ΕΩΣ 12/02/2020

ΚΕΔΑ

13

ΖΕΠΗ ΕΙΡΗΝΗ

ΧΡΗΣΤΟΣ

ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙ-ΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟ-ΤΗΤΑΣ

ΑΠΟ 13/06/2019 ΕΩΣ 12/02/2020

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟ-ΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗ-ΤΑΣ

14

ΒΛΑΧΟΔΗΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ

ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΟΙΚΟΔΟΜΙ-ΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΑΠΟ 13/06/2019 ΕΩΣ 12/02/2020

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

15

ΜΑΡΑΓΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

ΑΠΟ 13/06/2019 ΕΩΣ 12/02/2020

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

16

ΚΙΤΣΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

ΑΠΟ 13/06/2019 ΕΩΣ 12/02/2020

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

17

ΠΛΑΤΣΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

ΤΕ ΓΕΩΠΛΗΡΟ-ΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑ-ΦΙΑΣ

ΑΠΟ 13/06/2019 ΕΩΣ 12/02/2020

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

18

ΜΑΥΡΟΔΟΓΛΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΚΑΝΑΚΗΣ

ΠΕ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΑΠΟ 13/06/2019 ΕΩΣ 12/02/2020

ΚΕΔΑ

19

ΤΟΛΙΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ

ΚΥΡΙΑΚΟΣ

ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙ-ΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟ-ΤΗΤΑΣ

ΑΠΟ 13/06/2019 ΕΩΣ 12/02/2020

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟ-ΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗ-ΤΑΣ

20

ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ

ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙ-ΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟ-ΤΗΤΑΣ

ΑΠΟ 13/06/2019 ΕΩΣ 12/02/2020

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟ-ΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗ-ΤΑΣ

21

ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙ-ΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗ-ΤΑΣ

ΑΠΟ 13/06/2019 ΕΩΣ 12/02/2020

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟ-ΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗ-ΤΑΣ

22

ΚΙΤΣΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΥΕ ΒΟΗΘΩΝ ΕΛΑΙΟΧΡΩ-ΜΑΤΙΣΤΩΝ

ΑΠΟ 13/06/2019 ΕΩΣ 12/02/2020

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

23

ΜΟΥΣΕΝΙΚΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

ΔΕ ΟΙΚΟΔΟΜΙ-ΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΑΠΟ 13/06/2019 ΕΩΣ 12/02/2020

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

24

ΚΑΤΑΦΥΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΤΕ ΒΙΒΛΙΟΘΗ-ΚΟΝΟΜΩΝ

ΑΠΟ 13/06/2019 ΕΩΣ 12/02/2020

ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

25

ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΗΡΑΚΛΗΣ

ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΕΛΚΥΣΤΗΡΑ

ΑΠΟ 13/06/2019 ΕΩΣ 12/02/2020

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟ-ΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗ-ΤΑΣ

26

ΧΑΤΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΥΕ ΒΟΗΘΩΝ ΕΛΑΙΟΧΡΩ-ΜΑΤΙΣΤΩΝ

ΑΠΟ 13/06/2019 ΕΩΣ 12/02/2020

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

27

ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΣΩΚΡΑΤΗΣ

ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙ-ΚΟΥ

ΑΠΟ 13/06/2019 ΕΩΣ 12/02/2020

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ-ΤΙΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙ-ΚΗΣ

28

ΤΑΜΑΜΟΥΝΑ ΜΑΡΙΑ

ΣΑΒΒΑΣ

ΤΕ ΦΥΣΙΚΟΘΕ-ΡΑΠΕΥΤΩΝ

ΑΠΟ 13/06/2019 ΕΩΣ 12/02/2020

ΟΠΑΚΟΜ

29

ΠΕΙΟΥ ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ

ΠΕΤΡΟΣ

ΔΕ ΚΗΠΟΥΡΩΝ

ΑΠΟ 13/06/2019 ΕΩΣ 12/02/2020

ΚΕΔΑ

30

ΚΕΣΣΑ ΕΥΘΥΜΙΑ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ

ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟ-ΤΗΤΑΣ

ΑΠΟ 13/06/2019 ΕΩΣ 12/02/2020

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟ-ΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗ-ΤΑΣ

31

ΣΟΥΛΕΙΜΑΝΟΓΛΟΥ ΝΤΕΒΙΣ

ΕΝΤΙΣ

ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗ-ΤΑΣ

ΑΠΟ 13/06/2019 ΕΩΣ 12/02/2020

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟ-ΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗ-ΤΑΣ

32

ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

ΑΠΟ 13/06/2019 ΕΩΣ 12/02/2020

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

33

ΤΖΕΠΗΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

ΑΠΟ 13/06/2019 ΕΩΣ 12/02/2020

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

34

ΦΕΖΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ

ΘΩΜΑΣ

ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΠΟΛΕΟΔΟ-ΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ-ΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΑΠΟ 13/06/2019 ΕΩΣ 12/02/2020

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

35

ΤΕΓΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

ΑΠΟ 13/06/2019 ΕΩΣ 12/02/2020

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

36

ΜΑΝΟΥΚΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

ΘΩΜΑΣ

ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΕΛΚΥΣΤΗΡΑ

ΑΠΟ 13/06/2019 ΕΩΣ 12/02/2020

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟ-ΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗ-ΤΑΣ

37

ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙ-ΝΟΣ

ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕ-ΧΝΙΤΩΝ

ΑΠΟ 13/06/2019 ΕΩΣ 12/02/2020

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

38

ΑΒΕΤΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΜΕ ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Γ΄ΚΑΤΗΓΟ-ΡΙΑΣ

ΑΠΟ 13/06/2019 ΕΩΣ 12/02/2020

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟ-ΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗ-ΤΑΣ

Η τοποθέτηση των ανωτέρω ωφελούμενων γίνεται στο πλαίσιο της Δράσης «ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ 2014-2020, που χρηματοδοτείται από το Ελληνικό Δημόσιο και σε περίπτωση μετάπτωσης από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και το Ελληνικό Δημόσιο»

Ο
ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΓΚΥΡΙΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

 

 

Κοινοποίηση