Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Πρόσληψη προσωπικού Πράξης «Προώθηση της απασχόλησης μέσω Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα», σε επιβλέποντες φορείς 32.433 θέσεων πλήρους απασχόλησης


ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

 

Έχοντας υπόψη:

1.       Τις διατάξεις των άρθρων 58 παρ. 1(δ) , 254 παρ. 1 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α.87) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης».

2.       Την υπ’ αριθ. Νο 2/2015 Δημόσια Πρόσκληση του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού σε εγγεγραμμένους ανέργους στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, για υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία κατάρτισης του πίνακα κατάταξης ανέργων για την προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα σε επιβλέποντες φορείς, για 32.433 θέσεις πλήρους απασχόλησης.

3.       Τον Οριστικό Πίνακα με τα Τελικά Αποτελέσματα Προγράμματος Κοινωφελούς Χαρακτήρα για 32.433 θέσεις πλήρους απασχόλησης, ο οποίος αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ.

4.       Το υπ ‘αριθ. 53330/02-07-2015 έγγραφο του ΟΑΕΔ με θέμα «Οδηγός εφαρμογής των διαδικασιών υπόδειξης, αντικατάστασης, προσλήψεων και καταβολής της επιχορήγησης, σε συνέχεια της ανάρτησης του Οριστικού Πίνακα Κατάταξης Ανέργων, στο πλαίσιο της Δημόσιας Πρόσκλησης για το Πρόγραμμα Κοινωφελούς Χαρακτήρα σε Επιβλέποντες φορείς 32.4333 θέσεων πλήρους απασχόλησης».

5.       Τα συστατικά σημειώματα θέσεων εργασίας των επιτυχόντων ωφελουμένων που τοποθετούνται στο Δήμο Αλεξάνδρειας.

6.       Τον έλεγχο των προβλεπόμενων δικαιολογητικών της Πρόσκλησης, όπως αυτά προβλέπονται στην παράρτημα ΙΙ.  

7.       Την υπ’ αριθ. 198/24985/30-07-2015 Απόφαση Δημάρχου με θέμα «Πρόσληψη προσωπικού Πράξης «Προώθηση της απασχόλησης μέσω Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα», σε επιβλέποντες φορείς 32.433 θέσεων πλήρους απασχόλησης»

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

 

Την πρόσληψη των κάτωθι:

 

 

Α/Α

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

1

ΜΠΙΣΙΡΟΠΟΥΛΟΣ

 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΔΕ ΦΥΛΑΚΩΝ

5 ΜΗΝΕΣ

Από 05-08-2015

Έως 04-01-2016

 

2

ΛΑΖΟΓΚΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ

ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ

5 ΜΗΝΕΣ

Από 05-08-2015

Έως 04-01-2016

 

3

ΒΑΡΒΕΡΗ ΠΟΛΥΞΕΝΗ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

ΠΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

5 ΜΗΝΕΣ

Από 05-08-2015

Έως 04-01-2016

 

4

ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΝΟΒΕΦΑ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ

5 ΜΗΝΕΣ

Από 05-08-2015

Έως 04-01-2016

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

 

ΓΚΥΡΙΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Κοινοποίηση