Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Πρόσληψη προσωπικού Πράξης «Προώθηση της απασχόλησης μέσω Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα σε Δήμους και σε Υπηρεσίες Α΄ Υποδοχής , Ασύλου και Διαχείρισης Προσφυγικών Ροών-Β΄ κύκλος, για 1639 θέσεις εργασίας πλήρους απασχόλησης»

 
 
 
 
 
ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
 
 
Έχοντας υπόψη: 
 
1. Τις διατάξεις των άρθρων 58 παρ. 1(δ) , 254 παρ. 1 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α.87) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης».
 
2. Την υπ’ αριθ. Νο 9/2017 Δημόσια Πρόσκληση του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού σε εγγεγραμμένους ανέργους στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, για υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία κατάρτισης του πίνακα κατάταξης ανέργων για την προώθηση της απασχόλησης μέσω Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα σε Δήμους και σε Υπηρεσίες Α΄ Υποδοχής , Ασύλου και Διαχείρισης Προσφυγικών Ροών-Β΄κύκλος, για 1639 θέσεις εργασίας πλήρους απασχόλησης. 
 
3. Τον Οριστικό Πίνακα με τα Τελικά Αποτελέσματα Προγράμματος Κοινωφελούς Χαρακτήρα  σε Δήμους και σε Υπηρεσίες Α΄ Υποδοχής, Ασύλου και Διαχείρισης Προσφυγικών Ροών-Β΄κύκλος, για 1639 θέσεις εργασίας πλήρους απασχόλησης.
 
4. Τα συστατικά σημειώματα θέσεων εργασίας των επιτυχόντων ωφελουμένων που τοποθετούνται στο Δήμο Αλεξάνδρειας.
 
5. Τον έλεγχο των προβλεπόμενων δικαιολογητικών της Πρόσκλησης, όπως αυτά προβλέπονται στην υπ’ αριθ. Νο 9/2017 Δημόσια Πρόσκληση του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
 
Την πρόσληψη των κάτωθι:
 

Α/Α

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

1

ΚΑΡΑΜΑΝΗ ΜΑΡΙΑ

ΚΟΣΜΑΣ

ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ

8 ΜΗΝΕΣ

Από 01-12-2017

Έως 31-07-2018

2

ΡΙΜΠΑ ΕΜΜΕΛΕΙΑ

ΧΡΗΣΤΟΣ

ΠΕ ΔΑΣΚΑΛΩΝ

8 ΜΗΝΕΣ

Από 01-12-2017

Έως 31-07-2018

3

ΚΑΛΑΪΤΖΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ

ΣΩΚΡΑΤΗΣ

ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ

8 ΜΗΝΕΣ

Από 01-12-2017

Έως 31-07-2018

4

ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

ΛΕΩΝΙΔΑΣ

ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ

8 ΜΗΝΕΣ

Από 01-12-2017

Έως 31-07-2018

5

ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΕΙΡΗΝΗ

ΙΩΑΝΝΗΣ

ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

8 ΜΗΝΕΣ

Από 01-12-2017

Έως 31-07-2018

 
 
 
 
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ


ΓΚΥΡΙΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Κοινοποίηση