Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Πρόσληψη προσωπικού μέσω του προγράμματος «Προώθηση της απασχόλησης μέσω Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα»

 
ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη: 
 
1. Τις διατάξεις των άρθρων 58 παρ. 1(δ) , 254 παρ. 1 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α.87) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης».
 
2. Την υπ’ αριθ. Νο 2/2015 Δημόσια Πρόσκληση του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού σε εγγεγραμμένους ανέργους στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, για υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία κατάρτισης του πίνακα κατάταξης ανέργων για την προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα σε επιβλέποντες φορείς, για 32.433 θέσεις πλήρους απασχόλησης.
 
3. Τον Οριστικό Πίνακα με τα Τελικά Αποτελέσματα Προγράμματος Κοινωφελούς Χαρακτήρα για 32.433 θέσεις πλήρους απασχόλησης, ο οποίος αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ.
 
4. Το υπ ‘αριθ. 53330/02-07-2015 έγγραφο του ΟΑΕΔ με θέμα «Οδηγός εφαρμογής των διαδικασιών υπόδειξης, αντικατάστασης, προσλήψεων και καταβολής της επιχορήγησης, σε συνέχεια της ανάρτησης του Οριστικού Πίνακα Κατάταξης Ανέργων, στο πλαίσιο της Δημόσιας Πρόσκλησης για το Πρόγραμμα Κοινωφελούς Χαρακτήρα σε Επιβλέποντες φορείς 32.4333 θέσεων πλήρους απασχόλησης».
 
5. Τα συστατικά σημειώματα θέσεων εργασίας των επιτυχόντων ωφελουμένων που τοποθετούνται στο Δήμο Αλεξάνδρειας.
 
6. Τον έλεγχο των προβλεπόμενων δικαιολογητικών της Πρόσκλησης, όπως αυτά προβλέπονται στην παράρτημα ΙΙ.  
 
7. Τις υπ’ αριθ. 198/24985/30-07-2015, 203/25423/03-08-2015, 208/25855/06-08-2015, 215/26611/13-08-2015, 233/28022/27-08-2015, 271/31539/23-09-2015 και 515/36204/20-10-2015 Αποφάσεις Δημάρχου με θέμα «Πρόσληψη προσωπικού Πράξης «Προώθηση της απασχόλησης μέσω Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα», σε επιβλέποντες φορείς 32.433 θέσεων πλήρους απασχόλησης»
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Την πρόσληψη των κάτωθι: 
 

Α/Α

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

1

ΤΣΑΡΤΣΑΝΗ ΦΑΝΗ

ΠΕΤΡΟΣ

ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ

5 ΜΗΝΕΣ

Από 26-11-2015

Έως 25-04-2016

2

ΚΟΥΣΚΟΥΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ

5 ΜΗΝΕΣ

Από 26-11-2015

Έως 25-04-2016

3

ΜΙΧΑΛΑΚΑ ΣΜΑΡΩ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ

5 ΜΗΝΕΣ

Από 26-11-2015

Έως 25-04-2016

4

ΓΙΑΓΚΙΤΖΟΓΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΛΑΖΑΡΟΣ

ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ 5 ΜΗΝΩΝ (ΛΟΓΩ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥ)

Από 26-11-2015

Έως 11-02-2016

 
  
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ


ΓΚΥΡΙΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
 

Κοινοποίηση