Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Πρόσληψη προσωπικού (75 ατόμων) με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων του Δήμου Αλεξάνδρειας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ο Δήμος Αλεξάνδρειας έχοντας υπόψη μεταξύ άλλων:

  1. Την υπ΄αριθ 161/2023 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αλεξάνδρειας περί Έγκρισης πρόσληψης και Κατανομής των εγκριθεισών ανθρωποωρών σε θέσεις προσωπικού, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την κάλυψη αναγκών καθαριότητας των σχολικών μονάδων του Δήμου Αλεξάνδρειας, για το διδακτικό έτος 2023-2024:
    • 51 ατόμων μερικής Απασχόλησης ήτοι: 22 άτομα 5ωρης ημερήσιας απασχόλησης και 29 άτομα 3ωρης ημερήσιας απασχόλησης και
    • 24 άτομα πλήρους απασχόλησης – 6,5 ώρες ημερησίως
  2. Τις ανάγκες του Δήμου Αλεξάνδρειας σε προσωπικό Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για την κάλυψη των αναγκών του στην καθαριότητα των σχολικών μονάδων της χωρικής του αρμοδιότητας

Ανακοινώνει

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ (75) ατόμων για την καθαριότητα σχολικών μονάδων στο Δήμο ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α):

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Υπηρεσία

Έδρα υπηρεσίας

Ειδικότητα

Αριθμός

ατόμων

Χρόνος απασχόλη-σης

Δήμος

Αλεξάνδρειας

Δήμος Αλεξάνδρειας

ΥΕ Καθαριστές-στριες σχολικών μονάδων

Μερικής απασχόλησης

Πλήρους απασχόλησης

Διδακτικό έτος 2023-2024

51

24

22 ΑΤΟΜΑ

5 ΩΡΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗ-ΣΗΣ

29 ΑΤΟΜΑ 3 ΩΡΗΣ

ΑΠΑΣΧΟ-ΛΗΣΗΣ

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν μόνο την συνημμένη αίτηση με αριθμό 15223/1-08-2023 και να την υποβάλουν ηλεκτρονικά στην ακόλουθη διεύθυνση: sxol.kathar@alexandria.gr

Μαζί με την αίτηση υποβάλλονται υποχρεωτικά τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την απόδειξη των προσόντων, των λοιπών ιδιοτήτων τους και της εμπειρίας. Διόρθωση ή συμπλήρωση των αιτήσεων καθώς και αντικατάσταση ή κατάθεση επιπλέον δικαιολογητικών, επιτρέπεται μόνο μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής.

Η αίτηση συμμετοχής, που θα υποβληθεί ηλεκτρονικά, πρέπει απαραιτήτως να εμφανίζεται υπογεγραμμένη, με φυσική υπογραφή. Ανυπόγραφες αιτήσεις δεν θα γίνονται δεκτές.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ 02/08/2023 ΕΩΣ 16/08/2023

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) εργάσιμες ημέρες και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησης της ανακοίνωσης στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος.

 

Ο
ΔΗΜΑΡΧΟΣ


ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΚΥΡΙΝΗΣ

 

Συνημμένα:

 

 

 

Κοινοποίηση