Πρόσληψη ενός Οδηγού Απορριμματοφόρου από το Δήμο Αλεξάνδρειας (αποδοχή θέσης)

 
 
 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
 
Ο Δήμος Αλεξάνδρειας ανακοινώνει την πρόσληψη ενός ΔΕ Οδηγών Απορριμματοφόρων (με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου) με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ανταποδοτικού χαρακτήρα.
 
Την ανακοίνωση της πρόσληψης του επιλαχόντα υπαλλήλου θα τη βρείτε στο συνημμένο αρχείο.
 
 

Κοινοποίηση

Μέγεθος γραμματοσειράς