Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης

 
 
 
 ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
Πρόσκληση  τακτικής συνεδρίασης Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης 

 
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 76 του Ν. 3852/2010, σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση  της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης, που θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αλεξάνδρειας, την 1η Ιουλίου 2015 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00, με τα ακόλουθα προς συζήτηση θέματα :  
1. Έγκριση κανονισμού λειτουργίας τράπεζας αίματος Δήμου Αλεξάνδρειας Ν. Ημαθίας
2. Διαβούλευση επί της μελέτης κυκλοφοριακών ρυθμίσεων Δήμου Αλεξάνδρειας
3. Έκφραση γνώμης για τον κανονισμό λειτουργίας και συντήρησης κοιμητηρίων Δήμου Αλεξάνδρειας
4. Έκφραση γνώμης σχετικά με το χώρο διεξαγωγής της εμποροπανήγυρης της εορτής της Κοιμήσεως της Θεοτόκου Αλεξάνδρειας
5. Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 302/2011 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα:«Λήψη απόφασσης για την κατάρτιση του Κανονισμού Εμποροπανηγύρεων Δήμου Αλεξάνδρειας»
6. Tροποποποίηση του ισχύοντος κανονισμού χρήσης δημοτικών πεζοδρομίων και κοινόχρηστων χώρων Δ. Αλεξάνδρειας 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ


ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΚΥΡΙΝΗΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
 

Κοινοποίηση

Μέγεθος γραμματοσειράς